Invitasjon 9

Torsdag 21. oktober 2021 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Samfunnshuset i Kongleveien 12

Helene Bank

«Velferdsstaten – felleseie eller særeie?»

Dagens foredragsholder Helene Bank vil ta opp og drøfte våre velferdsgoder og rettigheter, som vi har lett for å ta som en selvfølge. Hun stiller bl.a. spørsmålene: «Er private velferdsordninger i ferd med å ta over og uthule velferdsgodene våre?» og «Går vi mot et klassesamfunn innen velferden?» Vi vil få høre om de utfordringene velferdsstaten står overfor i tiden fremover, med markedsliberalisme i velferdssektoren og privatisering av velferdsoppgaver. Helene Bank er fungerende daglig leder i alliansen. 

For velferdsstaten, som består av over 30 ulike fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner, og har over 1.000.000 medlemmer, med mål om opprettholdelse og videreutvikling av etablerte velferdsgoder og rettigheter. «Men – hvor er vi nå?», spør hun.Vanlig servering av kaffe med tilbehør.

Selv om det meste nå er åpnet opp, vil vi gjerne fortsatt ha påmelding til møtene – i et hvert fall inntil videre. Meld dere på på hjemmesiden HER, eller pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Påmeldingsfrist tirsdag 19. oktober 2021. Vi begrenser i utgangspunktet ikke deltakerantallet, og sender ikke bekreftelse på deltakelsen, men hvis vi mot formodning ikke kan ta inn alle påmeldte, skal de som ikke kommer til, få beskjed pr. e-post. Ellers er det bare å møte opp for de som har meldt seg på.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Vennligst betal allerede ved påmelding til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713, og oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret