PÅMELDING TIL FOREDRAG

Nesodden kommune har ikke lenger egne covid-19-regler, slik at det er det nasjonale regelverket som gjelder. Her er det åpnet opp for å holde arrangementer med inntil 200 deltakere i en gruppe uten faste tilviste plasser, slik at det nå er dette som gjelder for våre møter. Avstandskravet på 1 meter mellom deltakerne må overholdes (gjelder ikke familiemedlemmer).

Da behøver vi ikke lenger begrense deltakerantallet til 50. Av hensyn til smittesporing må vi allikevel ha oversikt over deltakerne på hvert enkelt møte. Det er derfor fortsatt nødvendig med forhåndspåmelding og forhåndsbetaling av møteavgiften.

Påmelding via påmeldingsskjemaet nedenfor (helst), pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 48034524. Påmeldte vil ikke lenger få bekreftelse på deltakelsen. Det er bare å møte opp og bli registrert ved ankomst. Hvis vi mot formodning skulle bli overbooket, vil de overtallige få beskjed