Arrangementer

Dessverre blir alle arrangementer avlyst så lenge korona situasjonen varer, det gjelder både 2020 og 2021. 

Vi håper det ikke tar for lang tid før smitterisikoen er eliminert så vi kommer tilbake til normale forhold.