Foredragsprogram høst 2019

Program for høst 2019

5. september: «God bless America – falske nyheter som banet vei for Donald Trump til det hvite hus»

Helge Simonnes 

19. september: «Norsk sikkerhet i skjæringspunktet mellom Trump og Putin»

Tormod Heier

10. oktober: «Reislyst i går, i dag, i morgen»

Bent Onsager

24. oktober: «Livet og verden sett fra Blylaget. Om Torborg Nedreaas forfatterskap.»

Irene Iversen

7. november: «Vaksineprogrammet til barn i utviklingsland – en suksess historie?»

Dagfinn Høybråten

21. november: «Fra husmødre til tidsklemma. Familie og arbeidsliv hos to generasjoner kvinner.»

Turid Noach

5. desember: «Hvordan teknologi endrer, skaper og fjerner jobber.»

Roger Bjørnstad