Årsmøte 2024

Årsberetning for 2023

1. Styret

1. Styret sammensetning

Før Årsmøtet 17.03.23:

Nils Erik Lie, leder (3 år) 25.05.20 -17.03.23

Hanne Gilbo, kasserer (3 år) 25.05.23.-17-03.23

Jan Harald Gramnæs styremedlem ( år 2)

Arnhild Kihl, styremedlem (år 4)

Tore Henning Larsen , styremedlem (år 2)

Anne Marie Zapffe (varamedlem) (år 1)

Katarzyna Daniell (varamedlem) (år 1)

Etter årsmøtet 17.03.23:

Tore Henning Larsen, leder første år

Hanne Gilbo, kasserer fjerde år

(Anne Steinert styremedlem første år)

Jan Harald Gramnæs styremedlem tredje år

Katarzyna Daniell styremedlem første år

Marit Larsen Frydenborg (varamedlem første år ) nytt styremedlem

Arnhild Kihl varamedlem første år

I tråd med vedtektene hadde styret kompetanse til å be varamedlem, Marit Larsen Frydenberg, rykke inn som styremedlem, da nyvalgte styremedlem Anne Steinert trekk seg etter sommer-ferien.

I løpet av perioden har alle styremedlemmer, og varamedlemmene, vært innkalt og deltatt aktivt på alle møter og styremøter, som har vært avholdt i tilknytning til medlemsmøtene annen hver torsdag vår- og høst-sesong, og har fungert godt og effektivt.

Styrets gjøremål har vært fordelt på en hensiktsmessig måte blant medlemmene. I tillegg har styret fått fabelaktig bistand av Marianne Rand-Hendriksen til å bygge opp nettsiden og etablere nytt medlems- og regnskapsystem, samt av Gøril Otterlei som har påtatt seg ansvaret for facebook og Friskus.

2. Foredragsmøter

19. januar: «Shall I compare thee to a summer’s day?”
Shakespeare-oversetter og pensjonert overlege Sven Conradi

2. februar: «Svalbard har fått ny betydning, og Svalbardtraktaten er under press. Hva skjer på og rundt Svalbard?»
Tidligere regjeringsadvokat og sysselmann Sven Ole Fagernæs.

16. februar: «Jakten på stjernestøvet»
Forsker Jon Larsen.

2. mars: «Et blikk på Amerika og den amerikanske drømmen.»
Programleder og forfatter Thomas Seltzer.

16. mars: «Galskap vs genialitet. Former for vanvidd i det klassiske musikk-universet.»
Tidligere operasanger/fungerende operasjef ved Den Norske Opera & Ballett Anne Gjevang.

30. mars: «Gammelt nytt – om den eldste steinalderen i indre Oslofjord.»
Arkeolog/prosjektleder Axel Mjærum. Etterfulgt av Årsmøte for 2022

13. april: «Hverdagsfilosofi» ved Filosof Øyvind Kvalnes.

27. april: Programendring
«Insektene i hagen – en oppdagelsesreise blant sommerfugler, gresshopper og gullveps»
Forfatter og nesodding Andreas Tjernshaugen.

14. september: «Strengt fortrolig»
Norges hemmelige forsøk på å stanse krigen i Libya»
Statsviter og forfatter Henrik Thune

28. september: «Klimaendring og klimatilpasning i et langsiktig perspektiv»
Tidligere forsker ved Norges vassdrags- og energidirektorat, Jim Bogen

12. oktober: «Øyene i Oslofjorden», Tidligere byantikvar i Oslo, Janne Wilberg

26. oktober: «Piker, Vin og Taliban – en personlig beretning om egoisme og nestekjærlighet i en krigssone.» Sosialantropolog og fjellklatrer Thomas Lund

9. november: «LE DONNE – kvinnene og byen» – bli med på Italiareisen du ikke finner i en vanlig guidebok, forfatter Cesilie Tanderø

23. november: «Om psykiatriske pasienter som ikke evner et autonomt liv»
Tidligere overlege og rettspsykiater Randi Rosenqvist falt på isen på Rådhusplassen på vei til Nesodden. Hun ble operert på Ullevål sykehus samme dag. Heldigvis gikk det bra.

Vår egen USA ekspert Bjørn Hansen stilte opp på kort varsel og holdt et glimrende foredrag om Amerika. Randi Rosenqvist kommer til Nesodden våren 2024.

7. desember: «Politiske karikaturer», Karikaturtegner og forfatter Roar Hagen

Det tekniske utstyret i Samfunnshuset har fungert bra, særlig etter investering i to nye mikrofoner (håndholdt og bøyle). Utleier bistår profesjonelt med å justere mikrofon og forsterkere hver gang så vi får bra lyd.

Samfunnshuset skal bygges om/pusses opp og utleier har informert om at Samfunnshuset muligens blir stengt i løpet av høsten 2024. Vi er imidlertid i positiv dialog med Nesodden kommune om alternative møtelokaler, og arbeidene i Samfunnshuset vil neppe bli igangsatt til høsten. Alt tyder på at våre møter vil kunne avholdes der også gjennom høsten 2024.

3. Andre aktiviteter

Sommerturen 25. mai 2023 med fullsatt buss til Smøgen var en stor suksess i strålende vær. Under bussturen kåserte Harald Lorentzen om nesoddbåten MS Lykkeper, nå MS Soten, som tok oss med på Sotenkanalen. Det ble servert ”Västkustbord/buffét innehållande rekor, laxs, sild, ångad färskpotatis, nybakt brød, sauser og tillbehør, lettøl, lesk, vann, kaffe, kake”.

4. Medlemmer

Ved årsskiftet 2023-2024 var det registrert 215 medlemmer, en mindre økning fra fjoråret. Ca. 30 var passive/uten betalt kontingent og ble sanert ved årsslutt. De øvrige 185 registrerte medlemmer betalte som aktive medlemmer.

Noen medlemmer ønsker iblant et «hvileår», uten kontingentbetaling, og betaler i stedet full pris som ikke-medlemmer ved oppmøte. Ved årets utgang fikk vi en betydelig økning av nye medlemmer.

5. Regnskap

Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr. 123 716,00. Egenkapitalen har økt tilsvarende og er ved årsslutt kr. 221 309,48. Styret anser egenkapitalen som tilfredsstillende.

Styret finner også grunn til å påpeke at servering er et kostnadsmessig usikkerhetsmoment når det – slik det var nesten hele 2022 – ikke lenger var nødvendig med bindende påmelding. Som eksempel ble serveringskostnaden alene i snitt ca. kr. 80 pr. person ved 50 fremmøtte, men ca. kr. 40 ved 100 fremmøtte.

Da foreningens økonomi ble betydelig styrket ved økning i entrè fra kr. 50 til 75 for medlemmer og fra kr. 100 til kr. 150 for ikke-medlemmer, og medlemskontingenten til kr. 450 fra og med 2024, videreføres disse prisene.

Regnskap 2023

Noter til regnskapet 2023

6. Annet

Vi har i løpet av året undersøkt og testet ut ulike medlemssystem, og inngikk en prøveavtale med firmaet SmartOrg AS. Arbeidet har blitt utført av Hanne Gilbo og Marianne Rand-Hendriksen og vi inngikk en ettårsavtale med SmartOrg AS etter utløp av prøveperioden. Systemet har innfridd våre forventninger, og styret er meget tilfreds. Med et enkelt tastetrykk i SmartOrg får alle medlemmer tilsendt invitasjon pr. E-post, og en påminnelse til hvert møte. Med bistand av Gørill Otterlei er det foretatt ytterligere oppdateringer av vår Facebookside og Nesodden kommunes friskus.com.

Tidligere års distribusjon av halvårsprogram til alle husstander i kommunen har vært erstattet med en større annonse i Foreningsnytt hvert halvår, samt småannonser før hvert enkelt møte. I tillegg forhåndsomtaler Amta møtene i papirutgaven mandag eller onsdag forut for hvert møte.

Styret mener kommunikasjonen ut til medlemmene fungerer tilfredsstillende.

Nesodden, 11. mars 2023,

Styret i U3A Nesodden

Tore Henning Larsen (sign)    Hanne Gilbo (sign)    Arnhild Kihl (sign)

Jan H. Gramnæs (sign)    Katarzyna Daniell (sign)    Marit Larsen Frydenborg (sign)