STYRET 2021

Nils Erik Lie

LEDER

Nils Erik Lie

LEDER

E-post: nilselie@online.no

Telefon: 480 34 524

Hanne Gilbo

KASSERER

HANNE GILBO

KASSERER

E-post: hgilbo14@gmail.com

Telefon: 415 59 338

Arnhild Kihl

STYREMEDLEM

Arnhild Kihl

STYREMEDLEM

E-post: arnhildkihl@hotmail.com

Telefon: 400 68 687

Tore Henning Larsen

STYREMEDLEM

Tore Henning Larsen

STYREMEDLEM

E-post: torehla@online.no  

Telefon: 908 66 705

Jan Harald Gramnæs

STYREMEDLEM

Jan Harald Gramnæs

STYREMEDLEM

E-post: janharaldg@gmail.com

Telefon: 95192170

Katarzyna Daniell

STYREMEDLEM

Katarzyna Daniell

STYREMEDLEM

E-post: kan96@gmail.com

Telefon: 47343407

Anne Marie Zapffe

STYREMEDLEM

Anne Marie Zapffe

STYREMEDLEM

E-post: amzapffe@online.no    

Telefon: 66 96 58 30

Kato Jahr

REVISOR

Cato Jahr

REVISOR

Lill Marki

VALGKOMITÉ

Inger Lise Arnesen, Britt Nyseter, Lill Marki

VALGKOMITÉ

Inger Lise Arnesen,

VALGKOMITÉ

Anne Marie Zapffe

STYREMEDLEM

Britt Nyseter

VALGKOMITÉ

Cato Jahr

REVISOR