STYRET 2021

Nils Erik Lie

LEDER

Nils Erik Lie

LEDER

E-post: nilselie@online.no

Telefon: 480 34 524

Hanne Gilbo

KASSERER

HANNE GILBO

KASSERER

E-post: hgilbo14@gmail.com

Telefon: 415 59 338

Arnhild Kihl

STYREMEDLEM

Arnhild Kihl

STYREMEDLEM

E-post: arnhildkihl@hotmail.com

Telefon: 400 68 687

Tore Henning Larsen

STYREMEDLEM

Tore Henning Larsen

STYREMEDLEM

E-post: torehla@online.no  

Telefon: 908 66 705

Jan Harald Gramnæs

STYREMEDLEM

Jan Harald Gramnæs

STYREMEDLEM

E-post: janharaldg@gmail.com

Telefon: 95192170

Katarzyna Daniell

STYREMEDLEM

Katarzyna Daniell

STYREMEDLEM

E-post: kan96@gmail.com

Telefon: 47343407

Anne Marie Zapffe

STYREMEDLEM

Anne Marie Zapffe

STYREMEDLEM

E-post: amzapffe@online.no    

Telefon: 66 96 58 30

Kato Jahr

REVISOR

Cato Jahr

REVISOR

Inger Lise Arnesen, Britt Nyseter, Lill Marki

VALGKOMITÉ

Inger Lise Arnesen, Britt Nyseter, Lill Marki

VALGKOMITÉ