Årsmøte 2019

1.Styret

Det sittende styre ble valgt på årsmøte Den 15.03 2018 og har bestått av:

Leder

Kasserer

Styremedlem

Varamedlem

Arne Maus

Inger Lise Arnesen

Lill Marki

Britt Nyseter

Sekretær

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

– ingen valgt – leder fungert

Mienke van Berge

Arnhild Kihl

Kari Østvedt

Styret har hatt regelmessige møter ved behov og har fungert godt og effektivt, men vi har hatt mange problemer med hjemmesiden (u3anesodden.no) og foreningens egen PC.

Vårsemestret 2019 hadde følgende foredrag:

10.01 Nyttårslunsj på Tangenten

Foredrag og innlegg:

 • 24.01. Helsetjenesten i Norge, hvorfor er den blitt som den er?
 • 07.02. Hjelpearbeid i Afrika
 • 28.02. Den kritiske fase: Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-73
 • 14.03. Kunstnerkommunen Nesodden. Årsmøte
 • 28.03 Ulvens natur – og kulturhistorie
 • 11.04. Polarområdene i endring.
 • 02.05 Hegemonenes frafall, store endringer i internasjonal politikk.
 • 23.05. Henry Rinnans hus
 • Magne Nylenna
 • Torun Stangeland
 • Aud Korbøl
 • Kathrine Geard
 • Petter Bøckman
 • Olav Orheim
 • Sverre Lodgaard
 • Simon Stranger

Oppslutningen om møtene i vårsemestret var god, og sommerturen var godt besøkt med en busstur til Blåfarveverket med kunstutstilling, god lunsj med etterfølgende besøk i Theodor Kittelsens galleri.

Høstsemestret 2019 hadde følgende foredrag:

 • 5. sept. Om religion I politikken
 • 19. sept. Norsk sikkerhet mellom Trump og Putin
 • 10. okt. Reiselyst i går, i dag og i morgen.
 • 24. okt. Livet og verden sett fra Blylaget -Torborg Nedreaas
 •  7. nov. Vaksineprogrammer til barn i utviklingsland
 • 21. nov. Fra husmødre til tidsklemma – to generasjoner kvinner
 • 5. des. Hvordan teknologi endrer, skaper og fjerner jobber.
 • Helge Simonnes
 • Tormod Heier
 • Bent Onsager
 • Irene Iversen
 • Dagfinn Høybråten
 • Turid Noack
 • Roger Bjørnstad

Møtene var også i høstsemestret godt besøkt og medlemmenes tilbakemelding på program og foredragsholdere har vært positiv. U3A har nå 157 medlemmer, temmelig nøyaktig det samme som i fjor hvor det var registrert 159 medlemmer. Denne stabile medlemsmassen gjør at vi kan holde møteog årsavgifter på samme nivå i 2020.

Foreningens økonomi er derimot gradvis blitt noe dårligere i 2019 – noe som i hovedsak skyldes at nyttårslunsj arrangementer gikk med underskudd og at vi har sendt ut programmet i posten til alle innbyggere i Nesodden. Som en innstramming blir programmet fra og med høsten 2020 bare sendt på e-post (sparer kr. 12 000.- per halvår). Egenkapitalen er etter styrets mening fortsatt tilfredsstillende.