Om oss

Pensjonistuniversitet U3A Nesodden– Universitetet for den tredje alder – er en forening for pensjonister uansett alder, og andre eldre, som er interessert i å lære mer om verden og seg selv, ønsker å dele kunnskap, idéer og erfaringer og vil være med i et sosialt nettverk

De første U3A-foreningene ble dannet i Frankrike på 1970-tallet og finnes nå i en rekke land. I Norge ble den første U3A-foreningen  dannet i 1982, og i dag teller man over 50 lokale foreninger over hele landet.

U3A Nesodden ble stiftet den 11.oktober 1993 og drives som en frivillig uavhengig organisasjon. Medlemstallet har økt betydelig i de siste årene, og vi har i dag ca. 160 medlemmer. Det er rom for fler!

Vi inviterer til åpne møter med foredrag  – vanligvis 8 torsdager om våren og 7 om høsten.  Foredragene spenner over et vidt spekter av fagområder, og vi etterstreber å finne foredragsholdere som holder høyt faglig nivå.

Dette er populære møter som ofte trekker stort publikum, også blant ikke-medlemmer.  I tillegg til våre foredragsserier tilbyr vi også andre aktiviteter som dagsutflukter, teater og operabesøk eller og annet som medlemmene ønsker.