Om oss

Pensjonistuniversitet U3A Nesodden– Universitetet for den tredje alder – er en forening for pensjonister uansett alder, og andre eldre, som er interessert i å lære mer om verden og seg selv, ønsker å dele kunnskap, idéer og erfaringer og vil være med i et sosialt nettverk. U3A er upolitisk og livssynsnøytral. 

De første U3A-foreningene ble dannet i Frankrike på 1970-tallet og finnes nå i en rekke land. I Norge ble den første U3A-foreningen  dannet i 1982, og i dag teller man over 50 lokale foreninger over hele landet.

U3A Nesodden ble stiftet den 11. oktober 1993 og drives som en frivillig uavhengig organisasjon. Medlemstallet har økt betydelig siste året, og det er i dag over 250 registrerte medlemmer, og rom for flere!

Vi inviterer til åpne møter med foredrag  – vanligvis 8 torsdager om våren og 7 om høsten.  Foredragene spenner over et vidt spekter av fagområder, og vi etterstreber å finne foredragsholdere som holder høyt faglig nivå.

Dette er populære møter som ofte trekker stort publikum, også blant ikke-medlemmer.  I tillegg til våre foredragsserier tilbyr vi også andre aktiviteter som dagsutflukter, teater og operabesøk eller og annet som medlemmene ønsker.

 

Organisasjonsnr. 893 493 972