Styret for U3A Nesodden 2023

Leder: Tore Henning Larsen

E-post: torehla@online.no

Telefon: 908 66 705

Styremedlem, kasserer: Hanne Gilbo

E-post: hgilbo14@gmail.com

Telefon: 415 59 338

Styremedlem: Jan Harald Gramnæs
Kontakt til Foreningsnytt

E-post: janharaldg@gmail.com

Telefon: 951 92 170

Styremedlem: Katarzyna Daniell

E-post: kdan96@gmail.com

Telefon: 473 43 407 

Styremedlem: Marit Larsen Frydenborg

E-post: marlarfry@gmail.com

Telefon: 901 06 452

Marit Larsen Frydenborg

Varamedlem: Arnhild Kihl

E-post: arnhildkihl@hotmail.com

Telefon: 400 68 687

Varamedlem, webredaktør: Marianne Rand-Hendriksen

E-post: marianne.randhendriksen@gmail.com

Telefon: 95205340

Marianne Rand-Hendriksen

Facebook og Friskus: Gøril Otterlei

E-post: gotterl@online.no

Telefon: 98224356

Revisor: Kato Jahr

E-post: katojahr@online.no

Telefon: 458 85 769

Valgkomité: Anne-Beth Bø

E-post: boannebeth@gmail.com

Telefon: 94005177

Valgkomité: Leif Sandholt

E-post: leif.sandholt@gmail.com

Telefon: 47902122

Valgkomité: Marie Nordby

E-post: marie.nordby@icloud.com

Telefon: 91607084