Foredragsprogram vår 2019

Program for vår 2019

24. januar: «Helsetjenesten i Norge, hvorfor har den blitt som den er?»

Magne Nylenna

7. februar: «Hjelpearbeid i Afrika.»

Torun Stangeland

28. februar: «Den kristiske fase: Innvandring i Norge fra pakistan 1970-73.»

Aud Korbøl

14. mars: «Kunstnerkommunen Nesodden.»

Kathrine Geard

28. mars: «Ulvens natur – kulturhistorie.»

Petter Bøckman

11. april: «Polarområdene i endring.»  

Olav Orheim 

2. mai: «Hegemonens frafall, store endringer i internasjonale politikk.»

Sverre Lodgaard

23. mai: «Henry Rinnans Hus.»

Simon Stranger