Styret for U3A Nesodden 2024

Leder: Tore Henning Larsen

E-post: torehla@online.no

Telefon: 908 66 705

Styremedlem, kasserer: Hanne Gilbo

E-post: hgilbo14@gmail.com

Telefon: 415 59 338

Styremedlem: Jan Harald Gramnæs
Kontakt til Foreningsnytt

E-post: janharaldg@gmail.com

Telefon: 951 92 170

Styremedlem: Katarzyna Daniell

E-post: kdan96@gmail.com

Telefon: 473 43 407 

Styremedlem: Helge Lem

E-post: helge.lem@gmail.com

Telefon: 909 12 258

Varamedlem: Pål Moe

E-post: paal.moe@gmail.com

Telefon: 976 43 015

Varamedlem, webredaktør: Marianne Rand-Hendriksen

E-post: marianne.randhendriksen@gmail.com

Telefon: 95205340

Marianne Rand-Hendriksen

Facebook og Friskus: Gøril Otterlei

E-post: gotterl@online.no

Telefon: 98224356

Revisor: Kato Jahr

E-post: katojahr@online.no

Telefon: 458 85 769

Valgkomité: Arne Maus

E-post: arne@maus.no

Telefon: 975 32 110

Valgkomité: Nils Erik Lie

E-post: nilselie@online.no

Telefon: 480 34 524

Valgkomité: Monika Jørgenvaag

E-post: monjoer3@online.no

Telefon: 924 86 415