Invitasjon 2

Torsdag 3.februar 2022 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Samfunnshuset i Kongleveien 12

Erik F. Øverland

«Framtidas universitet – hva sier framtidsforskningen?»

Dagens foreleser er fremtidsforsker Erik F. Øverland.

Øverland vil ta utgangspunkt i at samfunnsutviklingen går stadig raskere og kompleksiteten øker. Vi ser et økende press på universiteter og høyskoler, ikke bare fra dem som ignorerer fakta og kunnskapsprosesser, men også fra dem som uttrykker stadig større krav til at kunnskap skal være relevant og «satt i spill» i en samfunnsmessig sammenheng. I sum utfordrer dette det bestående landskapet av akademiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner på måter vi historisk ikke har sett maken til. På sikt vil det være svært usikkert hva slags type kunnskapsinstitusjoner vi vil ende opp med. 

Øverland vil i foredraget både si noe om hvordan vi bør tenke framtid i slike komplekse og utfordrende tider, samtidig som han peker på noen mulige scenarier for hva et universitet kan være i framtiden.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør.

Av smittevernhensyn må vi fortsatt ha påmelding til møtene – i et hvert fall inntil videre. Meld dere på på hjemmesiden «u3anesodden.no», pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Påmeldingsfrist tirsdag 1. februar 2022. Begrensningen til 50 deltakere er nå opphevet! Vi sender ikke bekreftelse på deltakelsen. Det er bare å møte opp for de som har meldt seg på.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Vennligst betal allerede ved påmelding til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713, og oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret