Invitasjon 12

Torsdag 2. desember 2021 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) - i Samfunnshuset i Samfunnshuset i Kongleveien 12

Professor ph.d. Pål Rongved

«Antibiotikaresistens – ny terapi i det 21. århundre!»

Dagens foredragsholder er professor ph.d. Pål Rongved, som er kjemiker og innehaver av en rekke farmasøytiske patenter, og har mangeårig erfaring fra akademia og fra farmasøytisk industri. Han vil beskrive det medisinske behovet for ny teknologi mot antimikrobiell resistens (AMR), noe som i dag resulterer i forlengete sykehusinnleggelser på grunn av behandling med gamle og relativt dårlige antibiotika. Videre beskriver han oppfinnelsen av et nytt molekyl som sammen med bruk av et eksisterende legemiddel synes å hemme alle former for AMR, og som oppmuntrer til videre forskning og utvikling.

Et spennende foredrag om et medisinsk spørsmål som angår oss alle!

Vanlig servering av kaffe med tilbehør.

Selv om det meste nå er åpnet opp, vil vi gjerne fortsatt ha påmelding til møtene – i et hvert fall inntil videre. Meld dere på på hjemmesiden «u3anesodden.no», pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Påmeldingsfrist tirsdag 30. november 2021. Vi begrenser i utgangspunktet ikke deltakerantallet, og sender ikke bekreftelse på deltakelsen, men hvis vi mot formodning ikke kan ta inn alle påmeldte, skal de som ikke kommer til, få beskjed pr. e-post. Ellers er det bare å møte opp for de som har meldt seg på.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Vennligst betal allerede ved påmelding til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713, og oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret