Invitasjon 1

Torsdag 21. januar 2021 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Varden Leir

Sigrid Klæboe Jacobsen

«Skatteparadisene – i vekst eller fall?»

Dagens foredragsholder er Sigrid Klæboe Jacobsen, som er daglig leder i «Tax Justice Network – Norge», en organisasjon som jobber for global skatterettferd og med et demokratisk og åpent skattesystem som siktemål.

Hvordan går det egentlig med den nasjonale og internasjonale kampen mot hemmelighold og skattesnusk, etter flere tiårs innsats, spør hun. Er alle land i praksis blitt skatteparadis på veien? Og hvilken virkning vil coronapandemien ha?

Vi får et foredrag om politikken, etikken og jusen bak skatteparadisene, om veien fremover, og litt om vår nye oljefondssjef.

Vanlig servering av kaffe og noe å bite i.

Smittevernhensyn gjør det fortsatt nødvendig å begrense deltageantallet til 50. Påmelding på hjemmesiden, pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Påmeldingsfrist mandag 18. januar 2021. Vennligst ikke møt opp uten å ha fått deltakelsen bekreftet!

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Betaling til U3As konto 0530.38.82628 når deltakelsen er bekreftet. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vi oppfordrer til bruk av munnbind og skal sørge for å ha munnbind tilgjengelig til de som ikke har selv.

Hvis de forsterkede smitteverntiltakene som nå er gjort gjeldende frem til 18. januar, skulle bli forlenget, blir det nødvendig å avlyse møtet. I så fall får alle påmeldte beskjed pr. e-post. Vi håper at vi slipper dette alternativet, da vi tror møtene i U3A er en kjærkommen avveksling i en tid med begrensete sosiale kontaktmuligheter for oss godt voksne.

Vel møtt!

Styret