Forslag til nye styre-/vare medlemmer for kommende periode

Styreleder for 1 år (2021/2022) Nils Erik Lie

Styremedlem for 2 år (2021/2023) Arnhild Kihl

Styremedlem for 2 år (2021/2023) Tore Henning Larsen

Styremedlem for 1 år (2021/2022) Jan Harald Gramnæs

Styremedlem Hanne Gilbo (2020-2022) ikke valg

Varamedlem for 1 år (2021/2022) Anne Marie Zapffe 

Varamedlem for 1 år (2021/2022) Katarzyna Daniell

Valgkomité 2022:

Lill Signe Marki

Inger Mette Østby

Inger lise Arnesen

 

Revisor: Kato Jahr