STYRET 2023

Tore Henning Larsen

LEDER

Tore Henning Larsen

LEDER

E-post: torehla@online.no  

Telefon: 908 66 705

Hanne Gilbo

STYREMEDLEM

HANNE GILBO

KASSERER

E-post: hgilbo14@gmail.com

Telefon: 415 59 338

Arnhild Kihl

VARAMEDLEM

Arnhild Kihl

VARAMEDLEM

E-post: arnhildkihl@hotmail.com

Telefon: 400 68 687

Marit Larsen Frydenborg

Marit Larsen Frydenborg

STYREMEDLEM

Marit Larsen Frydenborg

STYREMEDLEM

E-post: marlarfry@gmail.com

Telefon: 901 06 452

Jan Harald Gramnæs

STYREMEDLEM

Jan Harald Gramnæs

STYREMEDLEM

E-post: janharaldg@gmail.com

Telefon: 951 92 170

Katarzyna Daniell

STYREMEDLEM

Katarzyna Daniell

STYREMEDLEM

E-post: kan96@gmail.com

Telefon: 473 43 407 

Marianne Rand-Hendriksen

Marianne Rand-Hendriksen

VARAMEDLEM

Marianne Rand-Hendriksen

VARAMEDLEM

E-post: marianne.randhendriksen@gmail.com

Telefon: 952 05 340

Kato Jahr

REVISOR

Kato Jahr

REVISOR

E-post: katojahr@online.no

Telefon: 458 85 769

Anne-Beth Bø

VALGKOMITÉ

Anne-Beth Bø

VALGKOMITÉ

Marie Nordby

VALGOMITÉ

Marie Nordby

VALGKOMITÉ

Leif Sandholt

VALGKOMITÉ

Leif Sandholt

VALGKOMITÉ