Invitasjon 9

Torsdag 22.september kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Samfunnshuset i Kongleveien 12.

Dette møtet er et fellesmøte med IKKF (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet) og Fredsbevegelsen på Nesodden.

Professor Tormod Heier

«Hvordan kan vi forstå Ukrainakrigen? Hva er konsekvensene for Norge og Europa?»

Dagens foredragsholder er professor Tormod Heier.
Heier er professor i militær strategi og operasjoner,
forskningsleder ved Stabsskolen, professor-II ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ve Försvarshögskolan i Stockholm. 

Han har bak seg 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren, og har utgitt en rekke bøker, blant annet om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk,

Heier er kjent som kommentator til Ukrainakrigen, og har i den anledning presentert synspunkter på krigen som ikke alle er enige i. Vi kan med andre ord se frem til et spennende foredrag! Han vil også komme inn på USA, som han anser som den dominerende aktøren i europeisk sikkerhetspolitikk, og på Kina.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør.

Siden dette er et fellesmøte med andre organisasjoner, tar vi ikke denne gangen ikke inngangspenger. Og vi minner igjen om avvikende møtetidspunkt: kl 1800!

Vel møtt!
Styret