Invitasjon 5

Torsdag 5.november 2020 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Varden Leir

Nils Petter Gleditsch

«Klima, miljø og konflikt»

Dagens foredragsholder er Nils Petter Gleditsch, som er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor emeritus i statsvitenskap ved NTNU.

Burde Greta Thunberg fått fredsprisen? spør Gleditsch. Mye av miljødebatten preges av frykten for at miljøproblemer vil føre til vareknapphet og kamp om ressursene, fortsetter han. Frykten for konsekvensene av klimaendringene er bare det siste utslaget av denne tankegangen. Mot pessimismen står de som hevder at problemene kan overvinnes gjennom teknologisk fornyelse, økonomisk vekst og oppbygging av gode institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. 

Og da er Gleditsch’s spørsmål: Hvem vil få rett? Vi er spent på svaret – om det finnes!

Det er parkeringsarealer inne på området i Varden leir. Vi oppfordrer imidlertid deltakerne til så vidt mulig om å samle seg to eller tre i hver bil, eller til å bruke bussen, som stopper rett utenfor.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør!

Av smittevernhensyn må vi begrense antallet deltakere til 50. Vi må også ha påmelding– på hjemmesiden, pr. e-post til nilselie@online.noeller pr. SMS til 480 34 524. Av kontroll- og smittevernhensyn må vi også fastsette siste påmeldingsfrist til mandag 2. november 2020.Alle som melder seg på, får før møtet tilbakemelding om de får plass eller ikke. Ved overbooking vil medlemmer bli prioritert. Vennligst ikke møt opp uten å ha fått deltakelsen bekreftet! Vi anbefaler munnbind for de som er usikre på om de greier å overholde avstandskravet.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50,- for medlemmer og kr. 100,- for ikke-medlemmer. Betaling til U3As konto 0530.38.82628 når deltakelse er bekreftet. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret