Invitasjon 5

Torsdag 31.mars 2022 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Samfunnshuset i Kongleveien 12

Harald Norvik

«Energinasjonen Norge i en transformasjonens tid»

Dagens foreleser er siviløkonom Harald Norvik, kjent fra mange og tunge lederverv i norsk industri og næringsliv.

Norviks hovedbudskap vil dreie seg om klima – om den globale transformasjonen av energisystemet til fornybar, fra det fossile til det elektriske samfunn. Norges muligheter og ansvar i denne transformasjonen er viktig industrielt, økonomisk og strukturelt, sier Norvik, og den er svært utfordrende politisk. Og innlegget vil også bli preget av krigen i Europa, fordi sikkerhetspolitikk er nøye knyttet sammen med energipolitikk, forsyningssikkerhet og beredskap.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør.

Det er ikke lenger krav om påmelding – det er bare å komme! Munnnbind eller ikke er opp til den enkelte.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Ved bruk av Vipps må det legges til kr. 10, altså kr. 60 for medlemmer og kr. 110 for ikke-medlemmer. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret