Invitasjon 3

Torsdag 17. februar 2022 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230)

Kristina Quintano

«Budbringeren fra Helvete -tjue år med vitnesbyrd fra Middelhavet»

I år er det 100 år siden Fridtjof Nansen fikk fredsprisen for sitt arbeid med papirløse flyktninger, minner Kristina Quintano oss om. Samtidig har det aldri vært så mange mennesker på flukt, og nesten alle lovlige veier til å søke asyl i Europa er stengt.

Og Kristina Quintano spør:

Hvem er disse menneskene som er på flukt i dag? Hva flykter de fra og hvilken rute er aktiv? Hvorfor drukner det mennesker i Middelhavet selv om vi vet nøyaktig hvor de er? Og hvorfor kom det 25.000 flyktninger til Gran Canaria i fjor? Hvem er bakmennene som gjør smuglerruten mulig – er de menneskesmuglere eller grenseloser? 

I 20 år har Kristina Quintano dokumentert fluktruten over den sentrale delen av Middelhavet.

Hennes foredrag Budbringeren er basert på denne dokumentasjonen. 

Vanlig servering av kaffe med tilbehør.

Omsider kan vi droppe kravet om påmelding – det er bare å komme! Meterkravet gjelder inntil videre, og munnnbind eller ikke er opp til den enkelte.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Ved bruk av Vipps må det legges til kr. 10, altså kr. 60 for medlemmer og kr. 110 for ikke-medlemmer. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret