Invitasjon 2

Torsdag 24. september 2020 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Varden leir

Stein Turtumøygard

"Da Nesodden ble okkupert"

Dagens foredragsholder er forsker, lokalhistoriker og forfatter Stein Turtumøygard,som kan det aller meste om Nesoddens historie fra eldre og nyere tid.

I dette foredraget tar han oss med på en lysbildevandring gjennom Nesodden under okkupasjonen i 1940-45. Vi besøker kanonene i Vardenleiren og får høre om nesoddingenes hverdag, hjemmefronten, lokale spioner og våpensmugling.

 I rundskriv nr. 2 til medlemmene 17. august 2020 har vi redegjort for årsakene til at vi inntil videre ikke kan benytte samfunnshuset eller andre kommunale lokaler, og for at vi har fått disponere lokalet på Varden – bygningen til høyre rett innenfor porten – til våre møter denne høsten.

Det er parkeringsarealer inne på området. Vi oppfordrer imidlertid deltakerne til så vidt mulig om å samle seg to eller tre i hver bil. Bussen stopper også rett utenfor.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør!

Av smittevernhensyn må vi begrense antallet deltakere til 50. Vi må også ha påmelding– pr. e-post til nilselie@online.noeller pr. SMS til 480 34 524.  Av kontroll- og smittevernhensyn må vi også fastsette siste påmeldingsfrist til mandag 21. september 2020. 

Alle som melder seg på, får før møtet tilbakemelding om de får plass eller ikke. Ved overbooking vil medlemmer bli prioritert. Vennligst ikke møt opp uten å ha fått deltakelsen bekreftet!

Deltakeravgift som vanlig kr. 50,- for medlemmer og kr. 100,- for ikke-medlemmer. Betaling til U3As konto 0530.38.82628 når deltakelse er bekreftet.

Vel møtt!

Styret