Velkommen til foredrag!

Torsdag 8. februar kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien 24

Tankevekker Rune Semundseth

«Burde jeg lytte mer og bedre? Hvorfor – og hvordan?»

Foredraget er basert ut fra hans bok nummer 11. Selv mener han at Lyttekunsten er hans viktigste verk hittil. Gode lyttere lærer mer, kan bearbeide mens andre snakker og blir klokere av sine medmenneskers og kunders perspektiver, behov, følelser og kompetanse.

Du vil dessuten bli satt enda mer pris på som et empatisk menneske. Alle verdsetter vi høyt å bli lyttet ordentlig til og tillit styrkes når du lytter godt. Det kjennes godt å få sagt det vi har på hjertet uten avbrytelser, bli sett, forstått og anerkjent. Gode lyttere er ofte kilde til mer glede og opplevd livskvalitet – for seg selv og for andre.

Gjennom foredraget øker din oppmerksomhet om hva god lytting innebærer. Du vil kunne bidra til mer lytting ved å gjøre endringer selv og være en god rollemodell.

Kanskje aller viktigst; bedre psykisk helse og sterkere relasjoner både internt og eksternt.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør er inkludert. Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme.

Deltakeravgiften kr. 75 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer. Det er fint om det blir betalt før møtet.

Klikk her for kortbetaling for medlemmer: Kr 75
Klikk her for kortbetaling  for ikke-medlemmer: Kr 150. 

Det kan også innbetales til konto 0530.38.82628.

Vi kan ikke ta kortbetaling ved inngangen, bare kontanter
eller Vipps 125713.

Vel møtt!

Styret