Velkommen til foredrag!

Torsdag 28. september 2023 kl. 1300 (dørene åpnes kl.1230) i Samfunnshuset, Kongleveien 24

Jim Bogen

«Klimaendring og klimatilpasning i et langsiktig tidsperspektiv"

Jim Bogen har tidligere arbeidet som forsker ved Hydrologisk avdeling i Noregs vassdrags- og energidirektorat – NVE- med fagområdet «erosjon og sedimenttransport».

Fra dette perspektivet har han undersøkt virkningen av klimaendringer på vassdragene i Norge frem mot år 2100.

Prognosene, som er basert på utslipp av klimagasser, viser at maksimumstemperatur i Norge vil øke med 2.5–4ºC i alle årstider. Hyppigheten av ekstremnedbør og ekstremflommer vil øke. Det kan også bli opp til 20% økning i total nedbør, spesielt i vestlige strøk.

Det vil bli gitt eksempler på tiltak som er utarbeidet ut ifra målinger av sediment-transportvolum i vassdragene og studier av forløpet under store flommer. I foredraget blir det også orientert litt om hva NVEs flomvarslingsmodeller er basert på.

Til slutt – et historisk perspektiv:

Hvordan har de naturlige klimaendringene vært i tidligere tider, og hvordan har de påvirket menneskelig virksomhet over de siste 400 000 år?

Vanlig servering av kaffe med tilbehør. Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme.

Deltakeravgiften kr. 75 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer.

Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Husk å oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret