Velkommen til foredrag!

Torsdag 23. november 2023 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien

OPPDATERING: Dessverre fikk Randi Rosenqvist et uheldig møte med glattisen på vei til Nesoddbåten. Dette gjorde at hun måtte på legevakten. og vi måtte finne en ny foredragsholder i hui og hast. 

Heldigvis fikk vi en fantastisk erstatter, som tross andre oppgaver stilte opp på timen. Bjørn Hansen, kjent fra tidligere foredrag, holdt et glimrende og innsiktsfullt foredrag om dagens politiske arena i USA – på strak arm! Han mottok en velfortjent applaus fra sitt interesserte publikum. Tusen takk til Bjørn Hansen!

Vi ønsker Randi Rosenqvist riktig god bedring, og håper å kunne ønske velkommen til henne til våren. Oppmøtet (ca 110 mennesker) tyder på stor interesse!

Randi Rosenqvist (f-51) er psykiater som i hele yrkeslivet har arbeidet med aggressive pasienter i psykiatrien og innsatte i fengsler og rettspsykiatri. Hun har i de senere år vært aktiv i å påpeke at Norge har bygget ned døgnkapasiteten i det psykiske helsevern, og at pasientautonomi er en viktig etisk verdi, men pasientomsorg er like viktig. Hun vil snakke om de innbyggerne som, selv med god oppfølging, ikke er i stand til å leve et autonomt liv uten å komme i konflikt med omverdenen. Hva kan samfunnet gjøre for å gi disse menneskene et best mulig liv uten aggresjon?

Møteleder: Hanne Gilbo

Wikipedia: Randi Rosenqvist var ansatt i Kriminalomsorgen fra 2011 til 2021 og hadde blant annet ansvaret med å observere Anders Behring Breivik i fengselet. Hun konkluderte med at Breivik ikke var psykotiskRosenqvist var leder av Den rettsmedisinske kommisjon fra 2003 til 2009, samt varamedlem fra 1983 og medlem fra 1988. I 1980-årene var hun med på å granske forholdene ved Reitgjerdet psykiatriske sykehus. Fra desember 2021 er hun leder av Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene. 

Dagens medisin: «Randi Rosenqvist mener kritikken av Bredtveit fengsel er urimelig, og sier problemet er manglende finansiering og kapasitet i fengsel og psykiatri.»

Legetidsskriftet: Psykotisk, fengslet og alene: «Psykotiske pasienter skal ikke sitte i fengsel, men det gjør de. Omkring 4 % av soningsfanger og en noe større andel varetektsfanger har en pågående psykose.»

Vanlig servering av kaffe med tilbehør. Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme.

Deltakeravgiften er kr. 75 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer.

Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Husk å oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret

Randi Rosenquist

«Om psykiatriske pasienter som ikke evner et autonomt liv»