Velkommen til foredrag!

Torsdag 23. november 2023 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien 12.

Randi Rosenquist

«Om psykiatriske pasienter som ikke evner et autonomt liv»

Randi Rosenqvist (f-51) er psykiater som i hele yrkeslivet har arbeidet med aggressive pasienter i psykiatrien og innsatte i fengsler og rettspsykiatri. Hun har i de senere år vært aktiv i å påpeke at Norge har bygget ned døgnkapasiteten i det psykiske helsevern, og at pasientautonomi er en viktig etisk verdi, men pasientomsorg er like viktig.

Wikipedia: Randi Rosenquist

Dagens medisin: Rettspsykiater- Randi Rrosenqvist etterlyser flere sengeplasser i psykiatrien

Legetidsskriftet: Psykotisk, fengslet og alene

Vanlig servering av kaffe med tilbehør. Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme.

Deltakeravgiften kr. 75 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer.

Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Husk å oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret