Velkommen til foredrag!

Torsdag 22. februar 2023 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien 24

Tormod Bjørnstad

«Utfordringer og muligheter i det digitale samfunnet». Herunder kunstig intelligens (KI).

Vi står midt i en stor revolusjon. Alle viktige tjenester, både private og offentlige, er blitt digitale: Helse, NAV, bank, skatt, kommuner, aviser, butikker og reiser. Og nå er utviklingen av Kunstig intelligens (KI) i full gang. Denne teknologien kan bli større og mer omveltende enn både internett og smarttelefon.

Først får vi en kort presentasjon av appen SmartOrg ved Marianne Rand-Hendriksen. SmartOrg er en digital plattform som U3A på Nesodden har tatt i bruk. Programmet gjør det mye enklere å drive foreningen. Et godt eksempel på de gevinstene ny teknologi kan gi.

Deretter vil Tormod Bjørnstad peke på flere andre positive muligheter KI og de andre digitale verktøyene kan ha. Men sammen med den raske utviklingen følger det også noen utfordringer: Mange er blitt avhengige av smarttelefonen, appene og skjermene, og svindel og tyveri florerer sammen med falsk informasjon, skittkasting og ekkokamre. Alvorlig er det også at en stor del av befolkningen ikke behersker den digitale hverdagen og blir stående utenfor. Det er vondt for dem det rammer, og det er en utfordring for et demokratisk samfunn.

Tormod Bjørnstad er pensjonist og holder et fengende foredrag om både muligheter, problemer og utenforskap. Han engasjerer tilhørerne med lysbilder, humor og alvor. Foredraget er blitt mottatt med begeistring i Finans Norge, Digitaliseringsdirektoratet og i seniorklubber og pensjonistforeninger.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør er inkludert. Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme.

Deltakeravgiften kr. 75 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer.

Det er fint om det blir betalt før møtet.

Klikk her for kortbetaling for medlemmer: Kr 75
Klikk her for kortbetaling  for ikke-medlemmer: Kr 150

Det kan også innbetales til konto 0530.38.82628
eller Vipps 125713.  

Vel møtt!

Styret