Velkommen til foredrag!

Torsdag 21. mars 2024 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien 24

Randi Rosenqvist

«Om psykiatriske pasienter som ikke evner et autonomt liv»

Randi Rosenqvist (f-51) er psykiater som i hele yrkeslivet har arbeidet med aggressive pasienter i psykiatrien og innsatte i fengsler og rettspsykiatri. Hun har i de senere år vært aktiv i å påpeke at Norge har bygget ned døgnkapasiteten i det psykiske helsevern, og at pasientautonomi er en viktig etisk verdi, men pasientomsorg er like viktig. Hun vil snakke om de innbyggerne som, selv med god oppfølging, ikke er i stand til å leve et autonomt liv uten å komme i konflikt med omverdenen. Hva kan samfunnet gjøre for å gi disse menneskene et best mulig liv uten aggresjon?

Møteleder: Hanne Gilbo

Wikipedia: Randi Rosenqvist var ansatt i Kriminalomsorgen fra 2011 til 2021 og hadde blant annet ansvaret med å observere Anders Behring Breivik i fengselet. Hun konkluderte med at Breivik ikke var psykotisk. Rosenqvist var leder av Den rettsmedisinske kommisjon fra 2003 til 2009, samt varamedlem fra 1983 og medlem fra 1988. I 1980-årene var hun med på å granske forholdene ved Reitgjerdet psykiatriske sykehus. Fra desember 2021 er hun leder av Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene. 

Dagens medisin: «Randi Rosenqvist mener kritikken av Bredtveit fengsel er urimelig, og sier problemet er manglende finansiering og kapasitet i fengsel og psykiatri.»

Legetidsskriftet: Psykotisk, fengslet og alene: «Psykotiske pasienter skal ikke sitte i fengsel, men det gjør de. Omkring 4 % av soningsfanger og en noe større andel varetektsfanger har en pågående psykose.»

Deltakeravgiften kr. 75 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer.

Det er fint om det blir betalt før møtet.

Klikk her for kortbetaling for medlemmer: Kr 75
Klikk her for kortbetaling  for ikke-medlemmer: Kr 150

Det kan også innbetales til konto 0530.38.82628
eller Vipps 125713.  

Vanlig servering av kaffe med tilbehør er inkludert. Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme.

Vel møtt!

Årsmøtet blir 4. april.

Styret