Velkommen til foredrag!

Torsdag 2. februar 2023 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230)

Portrettbilde av Sven Ole Fagernæs

Sven Ole Fagernæs

«Svalbard har fått ny betydning, og Svalbardtraktaten er under press. Hva skjer på og rundt Svalbard?»

Dagens foredragsholder er tidligere regjeringsadvokat og sysselmann på Svalbard Sven Ole Fagernæs, som er en av våre fremste eksperter på rettslige og politiske spørsmål i tilknytning til Svalbard.

 

Internasjonalt er det økt fokus på polarområdene. Norsk forståelse av Svalbardtraktaten fra 1920, som danner grunnlaget for vår høyhetsrett over øygruppen, er under sterkt press fra mange kanter. Senest i disse dager behandler Høyesterett i plenum en sak som i realiteten gjelder spørsmålet om det geografiske virkeområdet for traktaten. Fagernæs vil gi oss en grundig analyse av historien og hva som i dag skjer på og rundt Svalbard.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør.

Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme. Munnbind eller ikke er opp til den enkelte.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Ved bruk av Vipps må det legges til kr. 5, altså kr. 55 for medlemmer og kr. 105 for ikke-medlemmer. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret