Invitasjon 13

Torsdag 17. november 2022 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien 12.

Tore Nyseter

«Velferd på avveie».

Dagens foredragsholder er sosionom og forfatter Tore Nyseter. Han har hatt et langt yrkesliv i helse- og sosialsektoren, internasjonalt, i Oslo, Sosialdepartementet og i KS (Kommunenes Sentralforbund). Men – sier han – den viktigste og mest lærerike jobben var som sosialsjef på Nesodden på 1970-80-tallet. Det ga ham mulighet til å delta i og observere reformene som har påvirket velferden de siste 40 år.

 I 2015 skrev han boken «Velferd på avveie. Reformer. Verdier. Veivalg». Her viser han at flere av velferdsreformene ikke har vært særlig vellykket. Årsakene til det er noe av det han vil reflektere over i foredraget.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør. Det er ikke lenger krav om påmelding! Det er bare å komme. Munnbind eller ikke er opp til den enkelte.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Ved bruk av Vipps må det legges til kr. 10, altså kr. 60 for medlemmer og kr. 110 for ikke-medlemmer. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret