Velkommen til foredrag!

Torsdag 12. oktober 2023 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien 24.

Profilbilde Janne fra siden

Tidligere byantikvar Janne Wilberg

"Øyene i Oslofjorden"

Hun har vært med på å «åpne» Oslo mot fjorden.
Havnepromenaden strekker seg fra Hjortnes til Bjørvika, og hun har sørget for at en rekke kulturhistoriske bygg som Telegrafen, Sentralen, Amerikalinjen, Pressens Hus, Tollboden og Oslo Lysverker har fått nye «liv».

Øyene i indre Oslofjord har en lang og spennende historie tilbake til reformasjonen. Konfiskeringen av klostergodset gjorde øyene til statlig eiendom, noe som kom til å prege utviklingen av øyriket frem til i dag. Særlig Hovedøya og Gressholmen (inkludert Heggholmen og Rambergøya) har svært sammensatte historier og vil danne hovedtema for foredraget. Fortellingen om Hovedøya omfatter alt fra klosterliv, galeiverft, forsvarsvirksomhet gjennom flere århundrer og bade- og fritidshistorie, i tillegg til store naturverdier. Gressholmens mangefasetterte historie omfatter fiskere, tidlig fyrvesen og skytterlagsaktiviteten som ble starten på Norges Idrettsforbund.

Øya har også en forsvarshistorie knyttet til 9. april 1940, men først og fremst til Sjøflyhavnen som ble anlagt av forsvaret, men som ble Norges første sivile sjøflyhavn. Her finner du også en omfattende industrihistorie knyttet primært til Lilleborg fabrikker. Dette er Oslos best bevarte industrisamfunn med produksjonslokaler, infrastruktur som skinnegang og kaier og boliger for høy og lav i dette lille øysamfunnet som også hadde egen skole. Øya har også en fyrverkerihistorie som er ukjent for de fleste og dessuten en fritidshistorie gjennom lang tid.

Men det knytter seg interessant historie til de andre øyene også. Vi skal innom Bleikøya med gårdsdrift, barnehjem for tuberkuløse barn og senere fritidshistorie. Lindøya er jo selve innbegrepet av de selvgrodde hytteparadisene, men hadde også en kort karriere som sjøflyhavn og som administrasjonssted for Oslo-fergene (Holm og Bøs slip og båtopplag). Nakholmen er også mest kjent for sin hyttehistorie, men den har også hatt forvarsaktivitet blant annet under Napoleonskrigene i tillegg til båtbyggervirksomhet på 1900-tallet.
——————————–

Vanlig servering av kaffe med tilbehør. Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme.

Deltakeravgiften kr. 75 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer.

Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Husk å oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret