Årsmøter

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE U3A NESODDEN 2020

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i U3A Nesodden elektronisk Torsdag 7. mai. 2020 ca. kl. 1300 via Zoom (og epost)

Til behandling foreligger:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Konstituering, valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å

  underskrive protokollen.

 3. Styrets beretning

 4. Regnskap

 5. Fastsettelse av kontingent

 6. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer

 7. Valg av revisor

 8. Valg av 3 medlemmer til valgkomite

 9. Innkomne forslag

Innkomne forslag må sendes styret v/ (arne@maus.no) innen 05.05.2020