Program


VELKOMMEN TIL U3A-VÅRPROGRAMMET FOR 2018.  Møtene holdes som før på Nesodden Samfunnshus annenhver torsdag kl 13 – 1400.  Dørene åpnes kl 1230 og det serveres kaffe og kaker. adgang koster NOK 50. for medlemmer og NOK 100 for andre

 

Først av alt vil vi minne om årets Nyttårs-lunch.

Tradisjonen tro blir det nyttårs-lunch også i 2018.  Denne gang på Tangenten den 11.01.2018 kl 1415.  Det blir en tradisjonell juletallerken til anslått pris NOK 250, som den enkelte betaler selv ved inngangen.  Kafe Tangenten har ikke øl og vin-rett.  Styret vil derfor kjøpe inn øl og vin som kan kjøpes av den enkelte til selvkost.  Av hensyn til bestilling av mat og innkjøp vil vi gjerne vite omtrent hvor mange som kommer.  Derfor:

Påmelding ved e-post  til nesoddenu3a@gmail.com i løpet av høsten

 

Første møte blir:

25.01.                                       Stein Winge:                         Reisen til en forestilling

Stein Winge er teaterregissør og skuespiller. Han har arbeidet ved samtlige norske teatre, vært teatersjef ved Nationaltheatret (1990-1992), kunstnerisk leder for Torshovteatret, og gjort flere TV-produksjoner, og han har regissert flere skuespill ved Los Angeles Theatre Centre. Han har hatt oppsetninger i flere byer i Europa.

Winge har blant annet spilt i filmene «Afrikaneren» (1966), «Døden på Oslo S» (1990) og «1001 gram» (2014). I 2012 ble han nominert fra Europa til Emmy-prisen for hovedrollen i «Koselig med peis».

Han er faren til skuespilleren Viktoria Winge.

 

 

 

 

Bildet er fra forestillingen: Koselig med peis

 

 

08.02.                                    Leger uten grenser.            Å redde liv og lindre nød – feltarbeid for Leger Uten Grenser

 

Leger Uten Grenser (Médecins Sans Frontières, MSF) er en nøytral og uavhengig, medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Organisasjonen hjelper dem som har størst behov for medisinsk hjelp, uavhengig av politisk, etnisk og religiøs tilhørighet.

Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og andre mennesker som ikke har tilgang til helsetjenester. Organisasjonen varsler om overgrep og glemte kriser, for å redde liv og lindre nød. Leger Uten Grenser driver prosjekter i mer enn 60 land, og hjalp i 2009 over 16 millioner mennesker.

Leger Uten Grenser forholder seg nøytrale i konflikter.

 

 

01.03.                                              Henrik Thune:                                Midtøsten

Henrik Thune er direktør ved NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning. Thune ble cand.polit i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1997, avla mastergrad i international relations fra London School of Economics and Political Science i 1995, og forsvarte doktorgraden i statsvitenskap (internasjonal politikk) ved Universitetet i Oslo høsten 2008. Han har vært tilknyttet Norsk utenrikspolitisk institutt som forsker, seniorforsker og forskningsleder fra september 1997. I perioden mellom 2006 og 2008 arbeidet Thune som seniorrådgiver i Seksjon for Fred og Forsoning i Utenriksdepartementet, og var i den samme perioden sentral i initieringen og oppbyggingen av Utenriksdepartementets «Refleksprosjekt», kjent som den første systematiske gjennomtenkningen av Norges utenrikspolitiske interesser og rammevilkår etter avslutningen av den kalde krigen.

 

 

 

 

 

15.03.                                     Jo Inge Bekkevold:                        Kina og NordKorea

 

Jo Inge Bekkevold leder Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Bekkevold underviser i kinesisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved Forsvarets Høgskole og Universitetet i Oslo. Han har skrevet og redigert en rekke bøker om Kina, Asia og internasjonal sikkerhetspolitikk utgitt av britiske og amerikanske forlag. Hans siste bok var “China in the Era of Xi Jinping: Domestic and Foreign Policy Challenges”, utgitt av Georgetown University Press i 2016.

Bekkevold er tidligere diplomat, og har tjenestegjort ved Norges ambassader i Beijing og Hanoi.

 

 

 

 

 

Årsmøte i U3A

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE U3A NESODDEN

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i U3A Nesodden i Samfunnshuset

Torsdag 15.03. 2018 ca kl 1400 (etter foredraget)  Til behandling foreligger:

 1. Registrering av møtende medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Konstituering ved valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Styrets beretning for 2017
 5. Regnskap og balanse for 2017
 6. Meddelse av ansvarsfrihet fof styret
 7. Fastsettelse av kontingent for 2018
 8. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
 9. Valg av revisor
 10. Valg av 3 medlemmer til valgkomite
 11. Andre Innkomne forslag

Årsberetning og regnskap er sendt separat i e-post til medlemmene og vil også være tilgjengelig på møtet 15.03.2018

05.04.                                     Rasmus Benestad:                    Den Klimatiske Utfordring

 

Benestad har doktorgrad i fysikk med emne Intraseasonal Kelvin waves in the Tropical Pacific fra Universitetet i Oxford. Han er Master of Science i ‘physics with atmospheric option‘ fra New Mexico Institute of Mining and Technology og  Batchelor of Science fra University of Manchester Institute of Science and Technology i emnene fysikk og elektronikk.

 

Benestad er seniorforsker ved Meteorologisk Institutt og jobber med klimaanalyse, klimaendringer, klimavariasjoner, og kunnskapsformidling. Han har også jobbet med forholdet mellom solaktivitet og klima, empirisk-statistisk nedskalering, sesongvarsling, ledet forskningsprosjektet SPAR (2007-2010, finansiert av Norges Forskningsråd). og har vært involvert i forskningsprosjektene RegClimEALAT, og REINCLIM.

 

Noen stikkord i forbindelse med klimaanalyse er ekstremnedbør, rekordverdier, stormer, og statistiske/analytiske metoder.  Benestad har publisert lærebøker om Solaktivitet og Jordens Klima ogEmpirisk-statistisk Nedskalering, i tillegg til en rekke artikler om klima i vitenskaplige fagfellevurderte tidsskrifter.  Benestad har vært aktiv i klimadebatten siden 2000.  Benestad er  deltager i  The Climate Science Rapid Response Team og er seniorrådgiver for Oxford Research Encyclopedia on climate.

 

19.04.                                    Kate Hansen Bundt:                   Populismens fremvekst i Europa

 

Generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité fra 1. april 2010

Bundt er statsviter fra UiO (1992). Hennes faginteresser omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO). Bundt var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Hun arbeidet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra 1990-93. I tolv år arbeidet hun som forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europa-programmet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, ble generalsekretær ved Den norske Atlanterhavskomité. Bundt gjennomførte i 2009 Sjefskurs 3 ved Forsvarets Høgskole.

Bundt er styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt i perioden 2014-17. Hun er medlem i rådet for Fridtjof Nansen Institutt og rådet for Forsvarets Høgskole. Hun er også styremedlem i NOREF (Norwegian Centre for Conflict Resolution), og medlem av ‘the Advisory Council’ ved Center for Strategic and International Studies (CSIS) Stuart Center.  Fra 2007-09 var hun medlem av det regjeringsoppnevnte ”Utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet». Fra 2010-2012 var hun medlem av det regjeringsoppnevnte «Europautredning. Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU». Fra desember 2014 til mai 2015 deltok hun i Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, som på oppdrag fra Forsvarsministeren leverte rapporten «Et felles løft». Bundt er visepresident i ATA, som er DNAKs internasjonale tilknytning.

Bundt har skrevet en rekke artikler om utviklingen i Tyskland, NATO og EU. Hun holder foredrag og kommenterer fortløpende utviklingen i media. Bundt har vært opptatt av statenes betydning for EUs og det internasjonale systemets utvikling.

 

 

03.05.                                        Lasse Espelid:                           En god latter forlenger Livet

 

Espelid er jurist av utdanning ogJobbet en periode i Utenriksdept. og Norges Eksportråd,

med utestasjonering to år i Tyskland.

Han  har vært ansatt i mesteparten av mitt yrkesaktive liv  i DNB.

Først i juridisk avdeling, deretter med ansvar for bankens

satsing innen oljesektoren i en periode på åtte år.

Han var stasjonert i Singapore i to år, fulg av syvår i USA (Los Angeles, California).

Espelid jobbet deretter i bankens Internasjonale avdeling i Oslo, og på slutten av karrieren ble han ansvarlig for DNB´s Trainee-program, og utvikling av ledere og talenter på konsern-nivå.

 

I fire år ( fra 2008-2012 ) var han generalsekretær i Nordmanns-

Forbundet (Norwegians Worldwide) og i Norge-Amerika Foreningen.

Han driver i dag egen konsulentvirksomhet, som foredragsholder, og som

Coach og Mentor for yngre ledere og talenter innen ulike sektorer,

bl.a. innen musikk, kultur og næringsliv. I tillegg noen styreverv.

 

Han har i tillegg ca. 15 års praksis som freelance-medarbeider i NRK-Fjernsynet,

bl.a. som programleder for programmet «Fleip eller Fakta» i sin tid. Og har hatt en rekke styreverv

 

 

24.05.                                      Jacob Høigilt:                              Islams mange ansikter

 

 

 

Jacob Høigilt er seniorforsker ved PRIO siden 2013.  Han er Adjunkt ved avdeling for kulturstudier og orietalske språk ved Univeersitetet i Oslo

Fra 2009 til 2013 var han seniorforsker ved Institiusjonen FAFO

Fra 2004 til 2009 var han doktorgrads-stipendiat ved Universitet i Oslo.

Han har  doktorgrad i Arabisk og Islamiske studier  fra UiO. Og er Cand. Philol i  arabisk fra samme universitet.