Program for høsten 2020


Etter de foreløpige signalene som er gitt fra sentralt hold, ligger alt til rette for å gjenoppta normal virksomhet fra og med høsten 2020. Samtlige av de foredragene som dessverre måtte utsettes i vår, har vi fått på plass i løpet av høsten. 

Programmet ser foreløpig slik ut:

P

10. september 2020:  Fire nye år med Trump?
                Journalist Bjørn Hansen

24. september 2020: Da Nesodden var okkupert.                Forsker og lokalhistoriker Stein Turtumøygard

8. oktober 2020: Livskvalitet – et positivt liv som eldre Tidligere generalsekretær i Røde Kors Norge Odd Grann

22. oktober 2020: Kan en etat som politiet styres? Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen

5. november 2020: Miljø og konflikt Professor emeritus Nils Petter Gleditsch

19. november 2020: Snøen som falt i fjor Forfatter Øyvind Brodtkorb Nustad

3. desember 2020: Emballasje – en pakkereise Øyvind Jahr

Foredragene holdes hver annen torsdag kl. 13.00- 14.00 på Samfunnshuset, Kongleveien på Nesodden.

Nils Erik Lie
leder, U3A Nesodden

Mobil 480 34 524 E-post nilselie@online,no