Program for våren 2020


På grunn av  korona-krisen avlyses/utsettes dessverre alle arrangementer våren 2020 – de resterende foredrag og reisen til Kistefoss. Det vil senere komme beskjed om et elektronisk avholdelse av det tidligere innkalte årsmøtet .

PROGRAM FOR VÅREN 2020 etter mars er avlyst /utsatt til h 2020

    16.jan.  Terrorstaten Saudi Arabia sett fra en ambassadør
                Carl Schiøtz Wibye

          6. feb.  Krigen i Finnmark varte i 5år og var total.
                         Kjell Dragnes

         27. feb.  ‘Alt’ om bakterier – venner og fiender.
                        Jessica Lønn-Stensrud

Utsatt/ avlyst     12. mars Fire nye år med Trump?
                         Bjørn Hansen


Utsatt / avlyst           26. mars  Da Nesodden var okkupert
                         Stein Turtumøygard

Utsatt/avlyst:        16. april Kan en etat som politiet styres.
                         Ingelin Killengreen


Utsatt/avlyst:          30 april  Om å bli eldre
                         Odd Grann


Utsatt/avlyst:            14. mai    Miljø og konflikt
                          
Nils Petter Gleditch

Foredragene går hver annen torsdag kl. 13.00- 14.00 på Samfunnshuset, Kongleveien på Nesodden.

Arne Maus
leder, u3aNesodden

Mob: 97532110- epost:arne@maus.no