Program for våren 2020


VELKOMMEN TIL U3A-PROGRAM FOR  VÅREN 2020.  Møtene holdes som før på Nesodden Samfunnshus annenhver torsdag kl 13 – 1400.  Dørene åpnes kl 1230 og det serveres kaffe og kaker. Adgang koster NOK 50. for medlemmer og NOK 100 for andre.

PROGRAM FOR VÅREN 2020


    16.jan.  Terrorstaten Saudi Arabia sett fra en ambassadør
                Carl Schiøtz Wibye

          6. feb.  Krigen i Finnmark varte i 5år og var total.
                         Kjell Dragnes

         27. feb.  ‘Alt’ om bakterier – venner og fiender.
                        Jessica Lønn-Stensrud

     12. mars Fire nye år med Trump?
                         Bjørn Hansen


Utsatt / avlyst (Korona-krisen)            26. mars  Da Nesodden var okkupert
                         Stein Turtumøygard

        16. april  Kan en etat som politiet styres.
                         Ingelin Killengreen

        30 april  Om å bli eldre
                         Odd Grann

          14. mai    Miljø og konflikt
                          
Nils Petter Gleditch

Foredragene går hver annen torsdag kl. 13.00- 14.00 på Samfunnshuset, Kongleveien på Nesodden.

Arne Maus
leder, u3anesodden

Mob: 97532110- epost:arne@maus.no