Program


VELKOMMEN TIL U3A-HØSTPROGRAMMET FOR 2018.  Møtene holdes som før på Nesodden Samfunnshus annenhver torsdag kl 13 – 1400.  Dørene åpnes kl 1230 og det serveres kaffe og kaker. Adgang koster NOK 50. for medlemmer og NOK 100 for andre

 

Først av alt vil vi minne om årets Nyttårs-lunch.

Tradisjonen tro blir det nyttårs-lunch også i 2019.  Denne gang også på Tangenten den 10.01.2019 kl 1415.  Det blir en tradisjonell juletallerken til anslått pris NOK 250, som den enkelte betaler selv ved inngangen.  Kafe Tangenten har ikke øl- og vin-rett.  Styret vil derfor kjøpe inn øl og vin som kan kjøpes av den enkelte til selvkost.  Det blir en kort musikalsk innslag ved Olaf Kran og Trond Romstad. Av hensyn til bestilling av mat og innkjøp vil vi gjerne vite omtrent hvor mange som kommer.  Derfor:

Påmelding ved e-post  til nesoddenu3a@gmail.com i løpet av høsten

 

Første møte i høst blir:

 

 

06.09       Kristina Quintano:             Flyktninger i Middelhavet

 

Kristina Quintano har dokumentert fra flyktningkrisen i Middelhavet i over ti år, og det er femten år siden den første båten med livredde flyktninger fra Libya havnet rett på stranden i hennes egen lille fiskerlandsby på Malta.

Uten løsninger og uten en politisk agenda forklarer Kristina Quintano hvordan tidenes største moderne masse-migrasjon utspiller seg og om det politiske spillet i kulissene.

De siste årene har Quintano reist til blant annet Libanon, Tyrkia, Hellas, Italia, Malta, Egypt, Danmark, Sverige, Makedonia, Frankrike og Ungarn. Hun har reist deler av fluktruten, også kalt Balkan-ruten, sammen med familier på flukt og bistått på øyene: Malta, Lesvos, Samos, Kos, Kios, Lampedusa og Sicilia.  Hele veien har hun samlet, intervjuet og dokumentert historiene ingen vil høre om.

For dette arbeidet mottok hun høsten 2017 Norsk PEN og Dronning Sonjas «Print Awards» kunstnerstipend for å skrive boken: Budbringeren fra helvete.  Hun har også mottatt Norsk Faglitterær Forfatterforenings stipend til å fullføre boken om det samme temaet.

Dette foredraget er basert på de siste ti år med dokumentasjon og tekster.

 

 

20.09       Johan Stanghelle:              Om rehabilitering, – og virkningene av en doktorgrad

 

Johan Kvalvik Stanghelle er forskningsdirektør og professor ved Sunnaas sykehus, og er således legespesialist i fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering. Han er fra Nordmøre, bor på Nesodden, og har jobbet ved Sunnaas sykehus i over 30 år, og kan således si noe om dette unike sykehuset og om rehabilitering generelt.

Han tok egen doktorgrad på virkningen av fysisk aktivitet hos pasienter med den alvorlige lungesykdommen cystisk fibrose, noe som medførte mye oppmerksomhet og debatt, ikke minst da noen av pasientene løp New York Marathon.

Stanghelle har vært sentral i forskningen og det internasjonale samarbeidet ved Sunnaas, og ble i 2015 utnevnt til Ridder 1. klasse St. Olavs Orden for sin innsats på fagområdet.

 

 

 

11.10       Anne Sverdrup-Thygeson:   Jorden; Insektenes planet/Damenes verden

 

Anne Sverdrup Thygeson er professor i bevaringsbiologi på Institutt for Naturforvaltning ved NMBU, og dessuten vitenskapelig rådgiver i NINA.

På NMBU forsker og underviser hun innenfor naturforvaltning, bevaringsbiologi og bærekraftig skogbruk. Mye av forskningen handler om hvordan vi påvirker skogens artsmangfold og dermed også de økosystem-tjenestene skogen gir oss. Særlig er hun opptatt av det lite synlige artsmangfoldet, som insekter og sopp i gamle og døde trær, og insektenes økologiske rolle i naturen.

Hun har også ansvar for et nasjonalt overvåkingsprogram for hule eiker, som er en Utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Dessuten er hun opptatt av forskningsformidling, og driver bloggen: Insekt-økologene sammen med kolleger..

 

 

 25.10       Viggo Johansen:                Nyheter før og nå

 

Viggo Johansen (født 26. juli 1949) er en norsk journalist og forfatter, tidligere ansatt i NRK.[1] Han var programleder for aktualitetsmagasinet Redaksjon EN på NRK1 i perioden20022009. Fra høsten 2009 var han programleder i portrettmagasinet Viggo på Lørdag på NRK1.

Han har tidligere vært utenrikskorrespondent i Brussel og Stockholm, og vært journalist i blant annet Dagbladet. Han har hatt en lang og allsidig karriere i NRK før han tok over som programleder, blant annet som sportsreporter. I tillegg har Johansen vært med på å starte flere magasinprogrammer og jobbet flere år som leder. Han har vært sjef for Dagsrevyen og Økonomiredaksjonen samt redaksjonssjef i TV-sporten.[2]

Han spilte ti sesonger (inkludert ti seriekamper i øverste divisjon) på midtbanen for Vålerenga Fotball som seniorspiller og hadde gått gradene i klubben siden småguttelaget. Sønnen hans, Victor Johansen, spiller for Lyn, etter et opphold i Molde.[3]

 

                      

 

08.11         Tore Linne Eriksen:            Afrika etter år 2000

 

 

 

Tore Linne Eriksen er  Historiker, faglitterær forfatter og professor emeritus i Utviklingsstudier ved OsloMet- storbyuniversitet. Har utgitt en rekke fag- og lærebøker, bl.a. Sør-Afrikas historie (2016) og Afrika. Fra de første mennesker til i dag (2018).

 

 

 

 

 

 

22.11        Bjørn Hansen:                     Mellomvalget og den politiske situasjon i USA

 

Bjørn Hansen  er født i Tromsø 1938. Han tok eksamen artium 1957.og begynte som journalist i «Nordlys» juni 1957.

Han tok Journalistakademiet 1958/59 og arbeidet i Nordlys og Halden Arbeiderblad 1959-63.

Han var Arbeiderbladets stortingsmedarbeider 1964,  Londonkorrespondent i 1970-74, Havrettsmedarbeider i 1974-78.

og var  politisk medarbeider i NRK, Dagsrevyen i 1978-88. Deretter var han redaksjonssjef til 1990,  USA-korrespondent i  1991-95,

utenrikssjef i 1995-1998 og utenrikskommentator i 1999-2008, derav 5 år som programleder for URIX (2002-2007).

Han ble i 2009 tildelt Gullruten, hedersprisen for TV-journalistikk.

 

06.12.      Stein Turtumøygard:            Da vi bygget kirker på Nesodden

 

Stein Turtumøygard, født 1952. Han bor på Nesodden og arbeider i NIBIO på Ås. Sitter i styret i Nesodden Historielag. Han har holdt mange foredrag om Nesoddens historie og Nesoddmarka.

Turtumøygard er blant annet forfatter av bøkene «Historiens spor i Nesodd-marka med Nordre Frogn», «Kyst-stien på Nesodden» og «Flaskebekkmysteriet».

Amatørmusiker, glad i friluftsliv og aktiv orienteringsløper