Program


VELKOMMEN TIL U3A-VÅRPROGRAM FOR 2019.  Møtene holdes som før på Nesodden Samfunnshus annenhver torsdag kl 13 – 1400.  Dørene åpnes kl 1230 og det serveres kaffe og kaker. Adgang koster NOK 50. for medlemmer og NOK 100 for andre.

 

Først av alt vil vi minne om årets Nyttårs-lunch den 10.01.

Tradisjonen tro blir det nyttårs-lunch også i 2019.  Denne gang også på Tangenten den 10.01.2019 kl 1415.  Det blir et koldtbord til anslått pris NOK 250, som den enkelte betaler selv ved inngangen.  Kafe Tangenten har ikke øl- og vin-rett.  Styret vil derfor kjøpe inn øl og vin som kan kjøpes av den enkelte til selvkost.  Det blir et kort musikalsk innslag ved Olaf Kran og Trond Romstad. Av hensyn til bestilling av mat og innkjøp vil vi gjerne vite omtrent hvor mange som kommer.  Derfor:

Påmelding ved e-post  til nesoddenu3a@gmail.com snarest.

 

Møtene våren 2019 blir:

 

 

24.01.                        Magne Nylenna                           Helsetjenesten i Norge,  hvorfor er den blitt som den er?

 

Magne Nylenna (født 12. oktober 1952 i Ålesund) er en norsk lege, fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Han ble cand.med. fra Universitetet i Oslo i 1977, spesialist i samfunnsmedisin i 1987 og dr.med. i Oslo i 1988. Fra 1987 til 2001 var han redaktør for Tidsskrift for Den norske lægeforening og fra 1994 har han også vært hovedredaktør for Kunnskapsforlagets Store Medisinske Leksikon. Han var generalsekretær i Den norske lægeforening fra 2002 til 2003, og fra 2003 til 2005 arbeidet han som prosjektleder i Sosial- og helsedirektoratet. Han ble professor II i samfunnsmedisin ved NTNU i 2003 og ved Universitetet i Oslo i 2006. Fra 2005 til 2018 har han vært redaktør for Helsebiblioteket og fra 2011 til 2016 også direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. I 2010–2011 var han fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan. Fra 2016 er Kunnskapssenteret en del av Folkehelseinstituttet.

Han har hatt en rekke verv. Blant annet har han vært medlem av Vancouver-gruppen, det medisinske fakultetsstyret ved Universitetet i Oslo og Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere. Han er styremedlem i Det norske medicinske Selskab fra 1993 og er medredaktør av tidsskriftet Michael. Han ledet Nylenna-utvalget som fremla utkast til helseforskningslov i NOU 2005:1. Fra 2008 til 2018 var han medlem, og fra 2014 leder, av hovedstyret ved Det norske Diakonhjem.

 

07.02.                      Torunn Stangeland                          Hjelpearbeid i Afrika

 

Torunn Stangeland er daglig leder av bedriften Stangeland Urteprodukter. Hun er utdannet lærer og har ved siden av lærerjobb, arbeidet med økologisk jordbruk og hagebruk. På 90-tallet tok hun hovedfag i botanikk koblet til farmakognosi ved universitetet i Oslo, der hun også hadde ansvar for urtehagen på Blindern. Fra 2006-2010 tok hun doktorgrad ved Norges miljø og Biovitenskapelige Universitet på Ås. Tittel på avhandlingen var «Ecology, conservation and bioactivity in food and medicinal plants in East Africa”. Feltarbeidet ble gjort I Uganda. Samtidig startet hun i samarbeid med ugandiske kolleger prosjekter innen helse og opplæring på landsbygda i Uganda, prosjekter som stadig drives og utvikles. Hun er nå gjesteforeleser ved Bishop Stuart University, Mbarara, Uganda.

 

 

 

 

 

 

28.02.                    Aud Korbøl                         Den kritiske fase: innvandring til Norge fra Pakistan 1970 – 73

 

Aud Korbøl (født 1. oktober 1940 på Grue på Finnskogen) er en norsk forfatter og sosiolog.

Hun debuterte skjønnlitterært med en kriminalnovelle i antologien Mørke speil i 1985. Før det hadde hun fått publisert flere forskningsrapporter, blant annet flere om problematikken omkring telefonautomatiseringen i etterkrigstiden. Romandebuten hennes var Pell’ongen og je i 1989. Hun bruker ofte sosiologiske begreper og samfunnsvitenskapelig metode som virkemidler i romanene sine.

Hun bor i Oslo.

 

 

 

14.03.                     Kathrine Geard                                 Kunstnerkommunen Nesodden

 

Kathrine Geard  er journalist og fotograf med bakgrunn fra dags- og fagpresse. Etter mange år i Norsk Journalistlags blad Journalisten, kombinerer hun nå

deltidsjobb i Fagforbundets organ Fagbladet med virksomhet som frilanser og sakprosaforfatter.

Hun laget dokumentarfilmen «Veien til Eskilstuna» i 2014, og har utgitt dokumentarbøkene «Det blir sikkert glede – kamerater i motstandskamp» (2015), «Frifant og budbringer – Journalisten i 100 år» (2017) og «Kunstnerkommunen. Skisser fra Nesodden» (2018).

Kathrine Geard er oppvokst på Nesodden og bor i dag på Oksval.

 

 

 

 

Årsmøte for driftsåret 2018 avholdes etter foredraget til Geard

 

28.03.                         Petter Bøckman                               Ulvens Natur,-og kulturhistorie

Petter Bøckman (født 13. desember 1967 i Oslo) er en norsk zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (UiO). Bøckman jobber særlig med populærvitenskapelig kunnskapsformidling. Han er født, oppvokst og bor i Oslo.

Bøckman har hovedfagseksamen i biologi (zoologi) fra UiO 2002 og har blitt kjent gjennom flere opptredener på radio og TV der han har presentert kunnskap om dyr. Han var også en av hovedmennene bak utstillingen «Mot naturens orden?» som handlet om homoseksualitet blant dyr og ble vist på Naturhistorisk museum i 2006 og 2007.[1] Utstillingen fikk forholdsvis stor medieoppmerksomhet og vakte debatt. [2] Bøckman mottok Homofrydprisen 2007 sammen med Geir Søli for utstillingen.

Bøckman har også markert seg som en ulveforkjemper og har tatt et tydelig standpunkt for at ulvebestanden bør økes i Norge.[3] Han har i flere debatter kritisert bønder og hundeeiere som har fått dyrene drept av ulv.[3][4]

Petter Bøckman har ofte deltatt i det populærvitenskaplige radioprogrammet «Abels tårn» på NRK P2, var fast gjest Superstreng på Kanal 24, fra episode 50 til 58, der han fortalte om dyrenes sexliv og var ukentlig på Frokost-TV 2007-2008. Han var medforfatter av boka «Ulvetider», 2017.[5]

 

11.04.                          Olav Orheim                                  Polarområdene i endring

 

Olav Orheim (født 22. februar 1942 i Bergen[1]) er en norsk klimaforskerglasiolog, polarekspert og tidligere direktør ved Norsk Polarinstitutt.

Av utdanning har Orheim cand.real. fra Universitetet i Bergen (1968), og en Ph.D. fra The Ohio State UniversityUSA (1972).[2] Han er oppvokst i Fjærland der han gikk på breen første gang 10 år gammel. Han ble «patentfører» på breen for Den norsk turistforening 18 år gammel[1]

Orheim var forsker ved Norsk Polarinstitutt fra 1972–93, og direktør samme sted fra 1993[2] og til 2005. Utover dette var han professor II, Universitetet i Bergen (fra 1989),[2] og styreleder ved FrammuseetPolariaNorsk Bremuseum i FjærlandUNEP/GRID-Arendal og Tilsynskomiteen for Roald Amundsens Hjem. Han har flere sentrale verv innenfor glasiologimiljøet nasjonalt og internasjonalt. han har ledet flere nasjonale og internasjonale utredninger om polarspørsmål, inkludert NOU 2003:32 » Mot nord! – Utfordringer og muligheter i nordområdene. Orheim har vært 17 ganger i Antarktis, 10 ganger som leder for norske og internasjonale ekspedisjoner.

Orheim utga i 2009 boka Norske isbreer (Cappelen Damm) sammen med fotograf Pål Hermansen

 

02.05.                        Sverre Lodgaard                             Hegemonenes frafall, store endringer i internasjonal politikk.

 

Sverre Lodgaard (født 6. april 1945) er norsk statsviter som har hatt flere ledende stillinger innen statlige og ikke-statlige organisasjoner, blant annet i Norsk utenrikspolitisk institutt(NUPI). Lodgaard har freds-, utenriks- og sikkerhetspolitikk som sitt spesialområde, men har også vært opptatt av U-landsproblematikk.[1] Siden millenniumskiftet har han skrevet og deltatt i debatter om Midtøsten-spørsmål og atompolitikk, særlig relatert til IranIsraelUSA og Nord-Korea.

Sverre Lodgaard tok magistergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1971.[2] Etter det var han i mange år tilknyttet Institutt for fredsforskning (PRIO) som forsker og til Universitetet i Oslo som stipendiat. I årene 1980-86 ledet han European Security and Disarmament Studies ved SIPRI i Stockholm. Lodgaard vendte så tilbake til PRIO som direktør 19861992. Deretter var han i en periode direktør for FNs nedrustningsinstitutt UNIDIR i Genève, før han i 1997 returnerte til Norge for å overta stillingen som direktør for NUPI. Han ble i 2007 etterfulgt av Jan Egeland, men fortsatte på NUPI som forsker. Han har i kraft av sin ekspertise deltatt i en rekke aktualitetsprogrammer på tv og radio.

Lodgaard har hatt flere ledende verv. I FN var han medlem av generalsekretærens rådgivende styre for sikkerhet og nedrustning (1992–1999). I Norge har han ledet Arbeiderpartiets internasjonale utvalg (1999–2005), vært varamann i Den norske Nobelkomite (2003–2011), president i Polyteknisk forening (2010–2013). I 2015 ble han styreformann i Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.[3]

 

23.05.                       Simon Stranger                                 Henry Rinnens hus

 

Simon Stranger (født 11. februar 1976) er en norsk forfatter. Han er oppvokst på Lilleaker i Oslo. Han har gått på Forfatterstudiet i Bø og studert filosofi ved Universitetet i Oslo.[1]

Han har utgitt en ungdomsboktrilogi om tenåringen Emilie, og hennes egne opplevelser med verdens fattigdoms- og flyktningsproblemer.

I den dokumentariske minnehistoriske romanen Leksikon om lys og mørke fra 2018 forteller Stranger historien om sin jødiske svigerfamilie som etter krigen flyttet inn i landssvikerenHenry Rinnans «bandekloster».[2]

 

 

 

06.06.                      Årets sommer-tur annonsere senere