Foredragsprogram vår 2020

Møtene holdes på Nesodden samfunnshus i Kongleveien 12 hver annen torsdag fra kl. 1300 til ca. kl. 1430. Dørene åpnes kl 1230. Medlemmer betaler kr. 50 for kaffe og kringle. Ikke-medlemmer, som også er velkomne, betaler kr. 100,- for foredrg, kaffe og kringle.

Program vår 2020

16. januar: «Terrorstaten Saudi Arabia sett fra en ambassadør.»

Carl Schiøtz Wibye

6. februar: «Krigen i Finnmark varte i 5 år og var total

Kjell Dragnes

27. februar: «‘Alt’ om bakterier – venner og fiender.»

Jessica Lønn-Stensrud

12. mars: «Fire nye år med Trump

Bjørn Hansen

(Utsatt til høst)
Bjørn Hansen

26. mars: «Da Nesodden var okkupert.»

Stein Turtumøygard

(Utsatt til høst)

26. mars: Årsmøte

(Utsatt)