Foredragsprogram vår 2019

Program for vår 2019

24.januar: Helsetjenesten i Norge, hvorfor har den blitt som den er? 

Magne Nylenna

person-male

7.februar: Hjelpearbeid i Afrika

Torun Tangeland

person-male

28. februar: Den kristiske fase: Innvandring i Norge fra pakistan 1970-73. 

Aud Korbøl

person-male

14.mars: Kunstenerkommunen Nesodden 

Kathrine Geard

person-male

28.mars: Ulvens natur – kultulhistorie

Petter Bøckman

person-male

11.april: Polarområdene i endring  

Olav Orheim 

person-male

2.mai: Hegemonens frafall, store endringer I internasjonale politikk. 

Sverre Lodgaard

person-male

23.mai: Henry Rinnans Hus

Simon Stranger

person-male