STYRET 2020

Nils Erik Lie

STYRELEDER

Nils Erik Lie

LEDER

E-post: nilselie@online.no

Telefon: 480 34 524

Hanne Gilbo

KASSERER

HANNE GILBO

KASSERER

E-post: hgilbo14@gmail.com

Telefon: 415 59 338

Arnhild Kihl

STYREMEDLEM

Arnhild Kihl

STYREMEDLEM

E-post: arnhildkihl@hotmail.com

Telefon: 400 68 687

Tore Henning Larsen

STYREMEDLEM

Tore Henning Larsen

STYREMEDLEM

E-post: torehla@online.no  

Telefon: 908 66 705

Anne Marie Zapffe

STYREMEDLEM

Anne Marie Zapffe

STYREMEDLEM

E-post: amzapffe@online.no    

Telefon: 66 96 58 30

Britt Nyseter

VARAMEDLEM

Britt Nyseter

VARAMEDLEM

E-post: arnhildkihl@hotmail.com

Telefon: 400 68 687

Kato Jahr

REVISOR

Cato Jahr

REVISOR

Lill Marki

VALGKOMITÉ

Inger Lise Arnesen, Britt Nyseter, Lill Marki

VALGKOMITÉ

Britt Nyseter

VALGKOMITÉ

Britt Nyseter

VARAMEDLEM

Inger Lise Arnesen

VALGKOMITÉ

Cato Jahr

REVISOR