ArrangementerDet vil bli arrangert en buss-reise til Kistefoss 4. juni hvis forholdene tillater det. Nærmere informasjon vil bli gitt etter påske.