ArrangementerTeaterforestillinger:

I regi av Nesodden U3A arrangeres felles teaterbesøk i vår- og høstsesongen. Forestillingene bekjentgjøres på møtene hvor du kan skrive deg på liste med eller uten følge.  Billettene som bestilles som honnør- eller gruppebilletter (hvis over 20 deltakere), prisen er den samme. Billettene betales på neste møte og utleveres på det påfølgende.

For spørsmål, kontakt Turid Skule, telefon: 66 91 87 24  eller e-post: tskule@online.no  Neste forestilling vi har sikret billetter til er: