Arrangementer


Dessverre blir alle arrangementer – foredragene og reisen til Kistefoss avlyst våren 2020 pga. koronoa-krisen.