Arrangementer


Nyttårs-lunch: Tradisjonen tro blir det nyttårs-lunch også i 2018.  Denne gang på Tangenten den 11.01.2018 kl 1415.  Det blir en tradisjonell juletallerken til anslått pris NOK 250, som den enkelte betaler selv ved inngangen.  Kafe Tangenten har ikke øl og vin-rett.  Styret vil derfor kjøpe inn øl og vin som kan kjøpes av den enkelte til selvkost.   Påmelding er ved e-post  til nesoddenu3a@gmail.com i løpet av høsten eller i medlemsmøtene på Samfunnshuset

 

Teaterforestillinger:

I regi av Nesodden U3A arrangeres felles teaterbesøk i vår- og høstsesongen. Forestillingene bekjentgjøres på møtene hvor du kan skrive deg på liste med eller uten følge.  Billettene som bestilles som honnør- eller gruppebilletter (hvis over 20 deltakere), prisen er den samme. Billettene betales på neste møte og utleveres på det påfølgende.

For spørsmål, kontakt Turid Skule, telefon: 66 91 87 24  eller e-post: tskule@online.no  Neste forestilling vi har sikret billetter til er:

DET NORSKE TEATRET, Scene 2

Forestilling: NASHORNET

Forfatter: Eugene Ionesco

Tid: Fredag 17.  november, klokken 19.30

Pris: kr 280

Billetter: Bestilles og betales på U3A-møtet 2. november.

 

Vennlig hilsen Turid Skule