INFORMASJONSKRIV NR. 1 - 21. JUNI 2020

10. september: Fire nye år med Trump?

Journalist Bjørn Hansen

24. september: Da Nesodden var okkupert.

Forsker og lokalhistoriker Stein Turtumøygard

8. oktober: Livskvalitet – et positivt liv som eldre!

Tidligere generalsekretær i Røde kors Norge Odd Grann

22. oktober: Kan en etat som politiet styres?

Tidligere politimester og politidirektør Ingelin Killengreen

5.november: Miljø og ressurskonflikter

Professor emeritus og fredsforsker Nils Petter Gleditsch

19. november: Snøen som falt  i fjor– et foredrag om 1950-og 1960-tallet

Forfatter Øyvind Nustad

3. desember: Emballasje – en pakkereise

Pensjonert visergutt og direktør med feiekost Øyvind Jahr

 

Nærmere informasjon kommer i forkant av hvert møte.