Invitasjon 7

Torsdag 23.september kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Samfunnshuset i Kongleveien 12

Odd Grann

«Livskvalitet – et positivt liv som eldre!»

Odd Grann er best kjent som tidligere generalsekretær i Røde Kors. Etter yrkeskarrieren har han særlig engasjert seg i seniorsaken. Han har skrevet boken «Livskvalitet – hele veien» – en glad bok om det å bli eldre, og er i 2017 utnevnt til årets hederssenior i Oslo.

Alder og livskvalitet hører sammen, sier Odd Grann. Han vil fortelle om hvordan disse faktorene kan virke sammen i positiv retning. Det trengs bare litt holdning, lit vilje og mye humør, er hans budskap. Han vil fortelle og vise hvordan, og vil også understreke betydningen av livskvalitet i disse utfordrende coronatider!

Vanlig servering av kaffe med tilbehør. Smittevernhensyn blir ivaretatt.

Av smittevernhensyn må vi også fortsatt ha påmelding på hjemmesiden «u3anesodden.no», pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Påmeldingsfrist tirsdag 21. september 2021. Vi begrenser i utgangspunktet ikke deltakerantallet, og sender ikke bekreftelse på deltakelsen, men hvis vi mot formodning ikke kan ta inn alle påmeldte, skal de som ikke kommer til, få beskjed pr. e-post. Ellers er det bare å møte opp for de som har meldt seg på.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Vennligst betal allerede ved påmelding til U3As konto 0530.38.82628, og oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret