Invitasjon 1

Torsdag 20. januar 2022 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien 12.

Andreas Tjernshaugen

«Hvaleventyret – hvordan vi nesten utryddet det største dyret som har levd»

Dagens foredragsholder, sosiolog, forfatter og nesodding Andreas Tjernshaugen, vil ta for seg historien om hvalfangsten, hvor norske redere i mange år var toneangivende på verdensbasis, og som brakte velstand til store deler av landet. Dyrevelferd og nødvendigheten av å opprettholde en levedyktig blåhvalbestand var underordnet.

Vi får et spennende foredrag om en avsluttet næringsvirksomhet som levner Norge lite ære.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør.

Av smittevernhensyn må vi fortsatt ha påmelding til møtene – i et hvert fall inntil videre. Meld dere på på hjemmesiden her u3anesodden.no, pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Påmeldingsfrist tirsdag 18. januar 2022. Gjeldende smittevernregler gjør det nødvendig å begrense deltakerantallet til 50, hvis det ikke blir lempet på regelverket i løpet av inneværende uke. Vi sender ikke bekreftelse på deltakelsen, men hvis vi ikke kan ta inn alle påmeldte, skal de som ikke kommer til, få beskjed pr. e-post. Først i tid etc. Ellers er det bare å møte opp for de som har meldt seg på.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Vennligst betal allerede ved påmelding til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713, og oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret