U3A - Program

Etter at mesteparten av programmet våren 2020 måtte avlyses på grunn av covid-19, er det nå åpnet opp for å holde møter med inntil 200 deltakere. Det betyr at vi kan gjennomføre programmet høsten 2020 som planlagt, med mindre det skulle komme nye restriksjoner. Samtlige av de møtene som ble utsatt i vår, kommer igjen i høstprogrammet!

Møtene høsten 2020 holdes i messebygningen i Varden leir hver annen torsdag fra kl. 1300 til ca. kl. 1430. Dørene åpnes kl 1230. Medlemmer betaler kr. 50 for kaffe og kringle. Ikke-medlemmer, som også er velkomne, betaler kr. 100,- for foredrag, kaffe og kringle. Av smittevernhensyn må vi begrense antallet deltakere i hvert møte til 50. Medlemmer har prioritet.

Program for høst 2020

10. september : Fire nye år med Trump? 

-Journalist Bjørn Hansen

I løpet av karrieren befattet han seg særlig med utenrikspolitisk stoff med sterk vekt på amerikansk politikk.

Bjørn Hansen

24. september: Da Nesodden var okkupert

Forsker og lokalhistoriker Stein Turtumøygard

Stein Turtumøygard kan mer enn de fleste om Nesoddens historie. 

Stein og bøketre i Amta (5)

8. oktober: Livskvalitet – et positivt liv som eldre!

Tidligere generalsekretær i Røde kors Norge Odd Grann

OG_portrett

22. oktober: Kan en etat som politiet styres?

Tidligere politimester og politidirektør Ingelin Killengreen

Ingelin_Killengreen_(cropped)

5.november: Miljø og ressurskonflikter

Professor emeritus og fredsforsker Nils Petter Gleditsch

dynamic.ashx

19. november: Snøen som falt  i fjor – et foredrag om 1950-og 1960-tallet

Forfatter Øyvind Nustad

person-male

3. desember: Emballasje – en pakkereise

Pensjonert visergutt og direktør med feiekost Øyvind Jahr

person-male

Program for vår 2020

16. januar: Terrorstaten Saudi Arabia sett fra en ambassadør

Carl Schiøtz Wibye

person-male

6. februar: Krigen i Finnmark varte i 5 år og var total.

Kjell Dragnes

person-male

27 februar: ‘Alt’ om bakterier – venner og fiender.

Jessica Lønn-Stensrud

person-male

12. mars: Fire nye år med Trump?

Bjørn Hansen

(Utsatt til høst)
Bjørn Hansen

26 mars: Da Nesodden var okkupert

Stein Turtumøygard

(Utsatt til høst)
person-male

26 mars Årsmøte

(Utsatt)