Invitasjon 3

Torsdag 8.oktober 2020 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Varden Leir

Odd Grann

"Livskvalitet – et positivt liv som eldre!"

Dagens foredragsholder er Odd Grann, som er best kjent som tidligere generalsekretær i Røde Kors. Etter yrkeskarrieren har han særlig engasjert seg i seniorsaken. Han har skrevet bok om emnet, og er i 2017 utnevnt til årets hederssenior i Oslo.

 Alder og livskvalitet hører sammen, sier Odd Grann. Han vil fortelle om hvordan disse faktorene kan virke sammen i positiv retning. Det trengs bare litt holdning, litt vilje og mye humør, er hans budskap. Han vil fortelle og vise hvordan, og vil også understreke betydningen av livskvalitet i disse utfordrende Coronatider!

 

I rundskriv nr. 2 til medlemmene 17. august 2020 har vi redegjort for årsakene til at vi inntil videre ikke kan benytte samfunnshuset eller andre kommunale lokaler, og for at vi har fått disponere lokalet på Varden – bygningen til høyre rett innenfor porten – til våre møter denne høsten.

Det er parkeringsarealer inne på området. Vi oppfordrer imidlertid deltakerne til så vidt mulig om å samle seg to eller tre i hver bil. Bussen stopper også rett utenfor. Vanlig servering av kaffe med tilbehør! Av smittevernhensyn må vi begrense antallet deltakere til 50. Vi må også ha påmelding– på hjemmesiden, pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Av kontroll- og smittevernhensyn må vi også fastsette siste påmeldingsfrist til mandag 5. oktober 2020.Alle som melder seg på, får før møtet tilbakemelding om de får plass eller ikke. Ved overbooking vil medlemmer bli prioritert. Vennligst ikke møt opp uten å ha fått deltakelsen bekreftet!

Deltakeravgift som vanlig kr. 50,- for medlemmer og kr. 100,- for ikke-medlemmer. Betaling til U3As konto 0530.38.82628 når deltakelse er bekreftet.

Vel møtt!

Styret