Invitasjon 7

Torsdag 5.mai 2022 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Samfunnshuset i Kongleveien 12

Asbjørn Rachlew

«Politiavhør og falske tilståelser»

Dagens foredragsholder er politioverbetjent og forsker Asbjørn Rachlew. Mange leste sikkert intervjuet med ham i Aftenposten sist lørdag.

Rachlew vil fortelle om de senere års utvikling av politiets avhørsmetoder. Mer konkret, om endringen som Europarådet omtaler som et paradigmeskifte: Fra erfaringsbaserte, tilståelsesfokuserte avhør, til forskningsfunderte, informasjonsinnsamlende intervjuteknikker. Rachlew vil med det gi oss et innblikk i vitnepsykologi, beslutningspsykologi og mellommenneskelig kommunikasjonsteori som ligger til grunn for den moderne tilnærmingen. Og, ikke minst, illustrere teorien med problematiske straffesaker vi kjenner fra media!

Vanlig servering av kaffe med tilbehør.

Det er ikke lenger krav om påmelding – det er bare å komme! Munnnbind eller ikke er opp til den enkelte.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Ved bruk av Vipps må det legges til kr. 10, altså kr. 60 for medlemmer og kr. 110 for ikke-medlemmer. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret