Invitasjon 5 - AVLYST

Torsdag 18.mars 2021 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Varden Leir

Helene Bank

«Velferdsstaten – felleseie eller særeie?»

Dagens foredragsholder Helene Bank vil ta opp og drøfte våre velferdsgoder og rettigheter, som vi har lett for å ta som en selvfølge. Hun stiller bl.a. spørsmålene: «Er private velferdsordninger i ferd med å ta over og uthule velferdsgodene våre?» og «Går vi mot et klassesamfunn innen velferden?» Vi vil få høre om de utfordringene velferdsstaten står overfor i tiden fremover, med markedsliberalisme i velferdssektoren og privatisering av velferdsoppgaver. Helene Bank er fungerende daglig leder i alliansen For velferdsstaten, som består av over 30 ulike fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner, og har over 1.000.000 medlemmer, med mål om opprettholdelse og videreutvikling av etablerte velferdsgoder og rettigheter. «Men – hvor er vi nå?», spør hun.

Vanlig servering av kaffe og noe å bite i.

Smittevernhensyn gjør det fortsatt nødvendig å begrense deltakerantallet til 50. Påmelding på hjemmesiden, pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Påmeldingsfrist tirsdag 16. mars 2021. Vennligst ikke møt opp uten å ha fått deltakelsen bekreftet!

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Betaling til U3As konto 0530.38.82628 når deltakelsen er bekreftet. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vi oppfordrer til bruk av munnbind og skal sørge for å ha munnbind tilgjengelig til de som ikke har selv.

Hvis det skulle bli nødvendig å avlyse møtet på grunn av innstramminger i gjeldende smitteverntiltak, vil alle påmeldte medlemmer få beskjed pr. e-post. Vi håper at vi slipper dette alternativet, da vi tror møtene i U3A er en kjærkommen avveksling i en tid med begrensete sosiale kontaktmuligheter for oss godt voksne.

Vel møtt!

Styret