Invitasjon 4

Torsdag 22.oktober 2020 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Varden Leir

Ingelin Killengreen

«Kan en etat som politiet styres?»

Dagens foredragsholder er Ingelin Killengreen, som er tidligere departementsråd i Justisdepartementet, politimester i Oslo og politidirektør. Hun kjenner politietaten fra inn- og utsiden.

Det er viktig at politiet er under politisk styring og kontroll i et demokrati som vårt, sier Killengreen. Samtidig skal etterforskingen være uavhengig, og polititjenesten skal tilpasses lokale forhold og behov. Og politiet må ofte tåle kritikk for prioriteringer og for utøvelse av polititjenesten. Politiet både kan og må styres, men denne styringen er krevende, både for politiledere og politikere.

Det blir et spennende foredrag!

Det er parkeringsarealer inne på området i Varden leir. Vi oppfordrer imidlertid deltakerne til så vidt mulig om å samle seg to eller tre i hver bil, eller til å bruke bussen, som stopper rett utenfor.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør!

Av smittevernhensyn må vi begrense antallet deltakere til 50. Vi må også ha påmelding– på hjemmesiden, pr. e-post til nilselie@online.noeller pr. SMS til 480 34 524. Av kontroll- og smittevernhensyn må vi også fastsette siste påmeldingsfrist til mandag 19. oktober 2020.Alle som melder seg på, får før møtet tilbakemelding om de får plass eller ikke. Ved overbooking vil medlemmer bli prioritert. Vennligst ikke møt opp uten å ha fått deltakelsen bekreftet!

Deltakeravgift som vanlig kr. 50,- for medlemmer og kr. 100,- for ikke-medlemmer. Betaling til U3As konto 0530.38.82628 når deltakelse er bekreftet. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret