Invitasjon 3 - 3.mars

Torsdag 3. mars 2022 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Samfunnshuset i Kongleveien 12.

Line Khateeb

«Israel og Palestina – er det noe håp?»

Dagens foreleser er leder i Palestinakomitéen i Norge Line Khateeb.

Hun vil fortelle om hva som nå skjer i Palestina, med fokus på palestinske familier i Øst-Jerusalem som er truet med å bli kastet ut av hjemmene sine. Hun vil også ta for seg den nye rapporten fra Amnesty International, som kom ut 1.februar i år, og som konkluderer med at Israel er skyldig i apartheid og forbrytelser mot menneskeheten, og fortelle om hva som skjer på den internasjonale arenaen som svar på situasjonen i Palestina og Israel.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør.

Omsider kan vi droppe kravet om påmelding – det er bare å komme! Meterkravet gjelder inntil videre, og munnnbind eller ikke er opp til den enkelte.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Ved bruk av Vipps må det legges til kr. 10, altså kr. 60 for medlemmer og kr. 110 for ikke-medlemmer. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret