Invitasjon 3

Torsdag 18.februar 2020 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) - Varden Leir

Odd Grann

«Livskvalitet – et positivt liv som eldre!»

Dagens foredragsholder er Odd Grann, som er best kjent som tidligere generalsekretær i Røde Kors. Etter yrkeskarrieren har han særlig engasjert seg i seniorsaken. Han har skrevet bok om emnet, og er i 2017 utnevnt til årets hederssenior i Oslo.

Alder og livskvalitet hører sammen, sier Odd Grann. Han vil fortelle om hvordan disse faktorene kan virke sammen i positiv retning. Det trengs bare litt holdning, lit vilje og mye humør, er hans budskap. Han vil fortelle og vise hvordan, og vil også understreke betydningen av livskvalitet i disse utfordrende coronatider!

Vanlig servering av kaffe og noe å bite i.

Smittevernhensyn gjør det fortsatt nødvendig å begrense deltakerantallet til 50. Påmelding på hjemmesiden, pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Påmeldingsfrist tirsdag 16. februar 2021. Vennligst ikke møt opp uten å ha fått deltakelsen bekreftet!

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Betaling til U3As konto 0530.38.82628 når deltakelsen er bekreftet. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vi oppfordrer til bruk av munnbind og skal sørge for å ha munnbind tilgjengelig til de som ikke har selv.

Hvis dagens smitteverntiltak skulle bli forlenget ut over 15. februar, blir det nødvendig å avlyse møtet. I så fall får alle påmeldte beskjed pr. e-post. Vi håper at vi slipper dette alternativet, da vi tror møtene i U3A er en kjærkommen avveksling i en tid med begrensete sosiale kontaktmuligheter for oss godt voksne.

Vel møtt!

Styret