Invitasjon 2

Flyttet til 2022!

Torsdag 4. februar 2021 kl 1300 (dørene åpner kl 1230) – Varden Leir

Anne Felberg

«Nordens «Arena di Verona» – historien om OscarsborgOperaen»

Hun vil gi oss historien om hvordan Akershus fik sitt operaselskap på en øy i Oslofjorden for mer enn 20 år siden. Vi får høre om hvordan OscarsborgOperaen fra starten har utviklet seg til en distriktsopera med plass på statsbudsjettet, med produsjon av 15 fullskala forestillinger for over 100 000 tilskuere – og tilhørere! Det vil handle om et tilbakeblikk, om dagens status og om visjoner for fremtiden.

Vanlig servering av kaffe og noe å bite i.

Smittevernhensyn gjør det fortsatt nødvendig å begrense deltakerantallet til 50. Påmelding på hjemmesiden, pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Påmeldingsfrist mandag 18. januar 2021. Vennligst ikke møt opp uten å ha fått deltakelsen bekreftet!

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Betaling til U3As konto 0530.38.82628 når deltakelsen er bekreftet. Vennligst oppgi navn på betaler!

Vi oppfordrer til bruk av munnbind og skal sørge for å ha munnbind tilgjengelig til de som ikke har selv.

Hvis dagens smitteverntiltak skulle bli forlenget ut over 4. februar, blir det nødvendig å avlyse møtet. I så fall får alle påmeldte beskjed pr. e-post. Vi håper at vi slipper dette alternativet, da vi tror møtene i U3A er en kjærkommen avveksling i en tid med begrensete sosiale kontaktmuligheter for oss godt voksne.

Vel møtt!

Styret