Invitasjon 6

Torsdag 9. september 2021 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230)

Trond Blindheim

«Politiske partier som merkevare» Foredragsholderen, dosent og sosiolog Trond Blindheim, stiller spørsmålet: «Hvem er hvem av norske politikere i Andeby?»

Blindheim tar utgangspunkt i en studentundersøkelse, hvor han ba studentene sammenligne politikere og politiske partier med figurene i Andeby. Han fant overraskende statistiske regelmessigheter som viser at unge velgere følger spesielle assosiasjonsmønstre i sine reaksjoner, og at kollektive forestillinger om politikere og politiske partier er like utbredt som de er for merkevarer. Figurene i Andeby ble valgt som utgangspunkt, fordi Andeby er en del av vår felles kulturarv, og fordi Andeby har alle personlighetstyper. Der bor det bare kjendiser, og byen representerer en sterk sosiologisk kontinuitet.

I dette foredraget får alle partier sitt stempel, og vi kan love et fyrverkeri av spissformulerte meninger og sannheter!

Vanlig servering av kaffe med tilbehør. Smittevernhensyn blir ivaretatt.

Av smittevernhensyn må vi også fortsatt ha påmelding på hjemmesiden «u3anesodden.no», pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Påmeldingsfrist tirsdag 7. september 2021. Vi begrenser i utgangspunktet ikke deltakerantallet, og sender ikke bekreftelse på deltakelsen, men hvis vi mot formodning ikke kan ta inn alle påmeldte, skal de som ikke kommer til, få beskjed pr. e-post. Ellers er det bare å møte opp for de som har meldt seg på.

Deltakeravgift som vanlig kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer. Vennligst betal allerede ved påmelding til U3As konto 0530.38.82628, og oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret