Velkommen til foredrag!

Torsdag 7. mars 2024 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien 24

Portrettbilde av Tor-Aksel Busch

Tor-Aksel Busch

«22 år som riksadvokat - hva lærte jeg av det."

Busch (f. 1950) har lang fartstid fra påtalemyndigheten. Han var først statsadvokat i 1981-1987, der han bl.a. var aktor i Treholt-saken. Før Busch ble riksadvokat i 1997 var han «assisterende riksadvokat» under Georg Fr. Rieber-Mohn i 10 år. Busch gikk av i 2019, og er den norske riksadvokaten som har sittet lengst, 22 år,  i embetet.

Han er blant dem som tok til orde for avskaffelse av juryordningen i Norge, begrunnet med at juryens hovedsvakhet lå i at den ikke begrunnet sine avgjørelser.

I forbindelse med rettssaken mot Anders Behring Breivik var Busch kritisk til at det skulle oppnevnes nye psykiatrisk sakkyndige som følge av kritikken mot rapporten til S. Sørheim og T. Husby. Etter dommen ga Busch uttrykk for at hans motstand hadde vært en feilvurdering. Videre uttrykket han ønske om at det ble nedsatt et utvalg som skal vurdere tilregnelighetskriteriene i norsk rett, og også gjennomgå rollen til Den rettsmedisinske kommisjon som har kommet under debatt som følge av rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Utmerkelser: 
2014 : Krisesentersekretariatets rettighetspris.
2019:  Rettssikkerhetsprisen
2019: Politiets hederskors
2019: Norsk politilederlags ærespris, for sin innsats som riksadvokat 
2020: Stine Sofies Barnerettspris, tildelt av Stine Sofies Stiftelse, 2021: kommandør av St. Olavs Orden, for fremragende innsats for rettsstaten

Foto: Riksadvokatembetet

Vanlig servering av kaffe med tilbehør er inkludert. Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme.

Deltakeravgiften kr. 75 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer.

Det er fint om det blir betalt før møtet.

Klikk her for kortbetaling for medlemmer: Kr 75
Klikk her for kortbetaling  for ikke-medlemmer: Kr 150

Det kan også innbetales til konto 0530.38.82628
eller Vipps 125713.  

Vel møtt!

Styret