Velkommen til foredrag!

Torsdag 30.mars 2023 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien 12.

Axel Johan Mjærum

«Gammelt nytt – om den eldste steinalderen i indre Oslofjord»

Dagens foredragsholder er førsteamanuensis, arkeolog og prosjektleder Axel Johan Mjærum ved Kulturhistorisk museum.

Mjærum var blant annet prosjektleder for de arkeologiske utgravningene i Havsjødalen i 2015. Han vil fortelle om hvordan den langt høyere vannstanden for 7-8000 år siden gjorde indre Oslofjord med Nesodden og Frogn til et landskap av fjorder, sund og øyer med et rikt fiske- og dyreliv.

Isak Roalkvam og Axel Mjærum, KHM, UiO. Kart som viser Oslofjorden for 10500 år siden og for 9500 år siden.
Isak Roalkvam og Axel Mjærum, KHM, UiO. Kart som viser Oslofjorden for 10500 år siden og for 9500 år siden.

Dette trakk til seg menneskene i eldre steinalder og medførte at indre Oslofjord har noen av de rikeste og mest spennende sporene etter steinaldermennesker i Europa. Et spennende foredrag som vil bringe mye ny kunnskap om våre forfedre og deres miljø her på Nesodden!

Vanlig servering av kaffe med tilbehør.
Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme.

Deltakeravgiften kr. 75 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer. Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Ved bruk av Vipps må det legges til kr. 5, altså kr. 80 for medlemmer og kr. 155 for ikke-medlemmer. Vennligst oppgi navn på betaler!

Etter foredraget avholder vi årsmøte.

Årsmøtedokumentene er sendt medlemmene 8. mars 2023.

Vel møtt!
Styret