Velkommen til foredrag!

Torsdag 28. oktober 2023 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien 24.

Thomas Lund

Piker, Vin og Taliban - en personlig beretning om egoisme og nestekjærlighet i en krigssone

Dagens foredragsholder er 50 år, opprinnelig fra Halden. Han er utdannet sosialantropolog, klatrer høye fjell på fritiden og jobber med flyktninger i sitt yrkesliv.

«Jeg vil fortelle dere om hvorfor jeg har viet mye av min fritid de siste 7 årene på å arbeide for likestilling og kvinners rettigheter. Jeg vil videre fortelle om hvordan jeg har gjort dette. 
 
Jeg vil fortelle om endringen Afghanistan har gått gjennom, og hvordan dette har påvirket vårt arbeid, og om hvordan vi har skiftet fokus og våre fremtidsplaner.»
 
Mye av foredraget vil beskrive hans opplevelser og konkret hvordan han har jobbet sammen med de afghanske jentene i Afghanistan, dvs. sine to fjellekspedisjoner.
Her kan du lese mer om prosjektet:
 
 
 
 

https://www.tv2.no/video/underholdning/god-morgen-norge/nordmenn-laerer-afghanske-jenter-aa-klatre/1241694/

https://vartoslo.no/afghanistan-crowdfunding-hele-oslo/afghanske-jenter-risikerer-livet-i-fjellene-med-oslo-byrakrat/128215

Vanlig servering av kaffe med tilbehør. Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme.

Deltakeravgiften kr. 75 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer.

Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713. Husk å oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret